Över tusen jobb på spel i den värmländska tjänstesektorn

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Nya beräkningar som Almega gjort utifrån siffror från SCB och Arbetsförmedlingen visar att pandemin redan kostat 400 anställda i den värmländska tjänstesektorn jobbet, skriver Andreas Åström och Anders Lenhoff.
Foto: Jessica Gow/TT
I de branscher som fortfarande är drabbade av restriktioner finns en mängd företag som i grunden är konkurrenskraftiga, skriver Andreas Åström och Anders Lenhoff.

När möjligheten till stöd för korttidsarbete försvinner riskerar 1 200 anställda i tjänstesektorn i Värmlands län att förlora jobbet. Denna bevisat effektiva stödåtgärd måste förlängas tills pandemin klingat av.

I takt med att ekonomin återhämtar sig kan allt fler gå tillbaka till sina jobb. Att jobben fortfarande finns kvar beror dock till stor del på att företagen under krisen kunnat minska personalens arbetstid, med som mest 80 procent. Staten har ersatt huvuddelen av lönekostnaden men även företagen och de anställda har burit en del av bördan.

Det är positivt att företag kommer på fötter igen. Det visar att systemet med korttidsarbete har varit effektivt. Med statliga medel har massuppsägningar kunnat undvikas. Tyvärr befinner sig inte alla branscher i samma positiva fas.

För researrangörer, tåg- och flygbolag, konsult-, medie-, rekryterings- och bemanningsföretag, mäss- och konferensanläggningar, restauranger och kulturverksamheter är krisen långt ifrån över. I praktiken råder det i vissa fall verksamhetsförbud på grund av gällande restriktioner.

Vid årsskiftet försvinner möjligheten till korttidsarbete. Stödet beviljas bara i nio månader under en 24-månadersperiod. Reglerna är utformade för att möta en akut finanskris och tidsbegränsningen skulle hindra olönsamma företag från att permanent skyddas av statliga medel. Någon långdragen pandemi fanns inte i åtanke.

Nya beräkningar som Almega gjort utifrån siffror från SCB och Arbetsförmedlingen visar att pandemin redan kostat 400 anställda i den värmländska tjänstesektorn jobbet. När det statliga stödet till korttidsarbete fasas ut riskerar ytterligare 1 200 att förlora jobbet.

I de branscher som fortfarande är drabbade av restriktioner finns en mängd företag som i grunden är konkurrenskraftiga. Genom att avskaffa niomånadersregeln skulle drabbade företag och anställda kunna övervintra så länge som restriktionerna gäller. Almega kräver även att möjligheten till korttidsarbete förlängs till juni 2021.

Internationella valutafonden har slagit fast att detta är den värsta krisen sedan 1930-talets stora depression och förordar att de statliga ersättningssystemen förlängs. Och samtidigt som Sverige fasar ut ersättningarna till företag har exempelvis Tyskland och Österrike beslutat om att förlänga korttidsarbetet.

Nu måste våra svenska politiska beslutsfattare sätta ner foten. Ska de statliga ersättningarna fasas ut vid årsskiftet och tvinga företag som belagts med näringsförbud till stora uppsägningar och konkurs? Eller tar politikerna sitt ansvar och hjälper företag och anställda så länge pandemin pågår? Jobben för 1 200 anställda i länets tjänstesektor står på spel. Valet borde vara enkelt.

Andreas Åström

Näringspolitisk chef, Almega

Anders Lenhoff

Regionchef, Almega

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.