"Roade mig och mätte kötid genom Karlstad"

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Köer är det då och då i Karlstad. Insändarskribenten har mätt kötid.
Foto: FREDRIK KARLSSON
I vanliga fall undviker jag i största möjliga mån att köra bil i centrala Karlstad, men förra veckan nödgades ändå detta på grund av tung last.

Förvånades redan dag ett av kötiderna, framförallt vid trafiksignaler men även i andra korsningar.

Roade mig under resten av veckan att ta tid hur lång tid man faktiskt stod stilla.

Fick ihop mellan 15-20 minuter totalt varje dag och bedömer att cirka hälften av tiden var helt onödig då till exempel trafiksignaler kunde varit mer synkroniserade.

För egen del spelade detta egentligen ingen roll då transporterna utfördes under betald arbetstid men man läser med jämna mellanrum om problem med miljön i staden med till exempel avgaser och buller som följd.

Två ställen som var totalt igenkorkade och inte medräknade i ovanstående var Drottninggatan med kö från Östra torggatan och förbi rondellen ut på Hagaleden samt E18 avfarten vid Bergvik mot väg 61/62 med stillastående trafik långt ut på motorvägen.

Livsfarligt.

Kan det vara så att antalet fordon som varje dag passerar Karlstad vida överstiger kompetensen på de som är satta att planera trafikflödet?

Carl P Dahl

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.