Kraftfulla satsningar på välfärden

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Under coronakrisen har kommuner och regioner istället fått minskade skatteintäkter kompenserade tre gånger om. Det märks i välfärden om det är moderater eller socialdemokrater som styr när krisen slår till, skriver Lena Micko med flera.
Foto: Claudio Bresciani/TT
De resurser som regeringen nu tillför välfärden är ovanligt kraftfulla. Tillskott av den här storleken ska rädda i kris och vända skutan, de är inte nya normen, skriver Lena Micko med flera.

Pandemin har slagit hårt mot vårt land. Det krävs stora insatser för att komma på rätt väg igen. För att uppnå just det innehåller regeringens budget för 2021 historiskt stora satsningar på jobben, på välfärden och för en grön omställning som ska komma hela Sverige till gagn. För Region Värmland landar tillskotten för 2021 på över 294 miljoner kronor.

Majoriteten av det stöd som nu går ut till oss och övriga regioner sker i form av generella bidrag. Vi är båda av övertygelsen att för att komma ur krisen på bästa sätt behöver det finnas en frihet att utifrån behov och utmaningar på regional nivå kunna välja vilka investeringar och satsningar som är nödvändiga just här.

Totalt har regeringen nu presenterat över 20 miljarder kronor för 2021 i generella bidrag till Sveriges kommuner och regioner. Socialdemokraterna menar att detta är nödvändiga tillskott eftersom vi alltid sätter en stark välfärd i hela landet i första rummet. Kraftfulla investeringar är dessutom bra jobbpolitik när vi nu ska jobba Sverige ur krisen och säkra en trygg välfärd för framtiden.

Det ska jämföras med Moderaterna som visserligen säger sig vilja satsa på kommuner och regioner, men av deras budget framgår att det i själva verket skulle bli mindre pengar nästa år om deras förslag går igenom. Moderaterna saknar all trovärdighet när det kommer till välfärden – när finanskrisen slog till fick kommunerna inte ens kompensation för en tredjedel av minskade skatteintäkter. Under coronakrisen har kommuner och regioner istället fått minskade skatteintäkter kompenserade tre gånger om. Det märks i välfärden om det är moderater eller socialdemokrater som styr när krisen slår till.

De resurser som regeringen nu tillför välfärden är ovanligt kraftfulla. Tillskott av den här storleken ska rädda i kris och vända skutan, de är inte nya normen. Väl ute på andra sidan har kommuner och regioner fortsatt ett viktigt eget arbete att göra för att nå en ekonomi i balans. Den nyss presenterade kommundelegationen kommer att vara ett viktigt verktyg i det arbetet. Delegationen ska ge ekonomiskt stöd till vissa kommuner och regioner som har det särskilt tufft mot att de vidtar nödvändiga åtgärder för att komma på rätt fot ekonomiskt. Därtill pågår just nu en statlig utredning som tittar på hur en mer effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner kan uppnås.

Tillsammans har vi inom både stat, region och kommun ett ansvar att erbjuda bästa möjliga välfärd till alla medborgare idag, samtidigt som vi håller oss inom sådana ekonomiska ramar att vi kan göra det även imorgon. Budgettillskottet för 2021 kommer att underlätta denna balansgång. För att komma ut starkare efter krisen behöver vi hjälpas åt.

Lena Micko (S)

Civilminister

Ulric Andersson (S)

Regionråd i opposition

Åsa Johansson (S)

Regionråd i opposition

Mats Sandström (S)

Regionråd i opposition

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG