Tänk om och tänk rätt – bygg Muminlandet på Gerholmen

Insändare | Muminlandet
PUBLICERAD:
Muminvärlden i Karlstad borde ligga på Gerholmen anser insändarskribenten. Bilden är från temaparken i Nådendal i Finland.
Foto: Mikael Lindblom
Till Mumins trötte kompis. Du kanske inte ska behöva vänta i åratal på ett Muminland i Karlstad!

Kommunledningen har lyckats få bort ett bättre lokalisering från agendan: Gerholmen, som inte på länge är en holme utan halvö mellan älven och Hammarösjön söder om Lamberget.

Det skulle bli en både snabbare och bättre lösning på den omöjliga ekvationen med både ett Muminland på Skutberget och ett intakt friluftsliv på det öppna Skutberget. Dessutom kan man inte röra fiberbankarna i Kattfjorden, som innehåller kvicksilver. Vattnet blev svartlistat för fiske på 70-talet och Örsholmsbadet fick bassänger för sim och bad. Dricksvatten tas från intilliggande Randviken. Skutberget är av riksintresse!

Det kan säkert vara så att Karlstad skulle må väl av en upplevelsepark utöver Mariebergsskogen med de fördelar en sådan skulle ha för turismen, det är säkert kommunens ambition, fast inte kommunfullmäktige varit helt överens om Mumindalen på Skutberget, och långt ifrån allmänheten.

I kommunens egen utredning har tjänstemännen också pekat på alternativa placeringar och en av dessa är området söder om Lamberget, mot Hammarösjön och Vänern.

Det är ett stort område på en udde begränsat av älven i öster, hamninloppet i väster och sjön i söder. Oljehamnen som är under avveckling med förorenad mark gör inte bostadsbyggande möjligt, men kan bli en bra parkeringsplats för bilburna bilister och en uppställningsplats för husbilar.

I dag är området till stor del beväxt med björksly och vass. Det kan ju lätt omformas för att passa till en Mumindal med hjälp av sand från Gerholmsrevet intill, där många småbåtar gått på grund under årens lopp.

Där kan också anläggas en gästhamn och småbåtshamn i älvfåran. Gerholmen erbjuder många fler utvecklingsmöjligheter för Mumin än Skutberget: Småbutiker och kanske hotellbygge i anslutning till temaparken.

Ha förtröstan du trötte Muminkompis: Kommunledningen kan fortfarande göra om, göra rätt , förbereda för en temapark på Gerholmen och inse värdet av öppna vyer på Skutberget!

Fortfarande socialdemokrat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.