Skolan ska lära oss läsa böcker

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Barn borde läsa mera.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Återkommande försöker progressiva pedagoger bortförklara skolbarns försämrade läsförståelse med att barn idag läser annat än böcker. Men internet kan inte ersätta den traditionella boken.

Svenska skolbarn är i dag avsevärt sämre på läsförståelse än barn i andra jämförbara länder. Så har det inte alltid varit. I rapporten ”Läsandets årsringar”, från Svenska Förläggarföreningen, går Anna Nordlund, lektor i svenska och didaktik, igenom 50 år av jämförande internationella studier om läsning i skolan.

Nordlund konstaterar att svenska elever länge låg i topp. Mellan 1971 och 1991 var det förhållandevis många svenska skolbarn som presterade högt och förhållandevis få som presterade dåligt. Föräldrarnas utbildningsbakgrund var mindre avgörande i Sverige än i många andra länder.

I början av 2000-talet hade situationen kraftigt försämrats. Andelen i högsta kategorin av läsförståelse hade halverats medan den sämsta kategorin hade fyrdubblats. Sedan dess har situationen stabiliserats något. Men läsförståelsen är fortfarande sämre än i övriga norden. Svenska ungdomar läser också allt mindre. Bara 11 procent av 18-åringarna läser bok eller tidning varje dag.

Alla oroas inte över den här utvecklingen. I ett uppmärksammat inslag i SVT förra veckan förklarade en biträdande professor vid Umeå universitet att ”läsning är svårare att definiera än någonsin”. Professorn menade att barn och ungdomar får till sig text i så många andra sammanhang. Till exempel ”läser de bilder” på datorn. Svenska undervisningen borde mer ta sin utgångspunkt i barnens moderna läsvanor, var budskapet.

Och nog har forskarna rätt om att barn numer läser på internet. Tittar man på undersökningar från Statens medieråd har barns internetanvändande sedan 2006 tredubblats (för barn i mellanstadieåldern fyrdubblats). Under samma period har andelen barn som läser på fritiden halverats från 60 till 30 procent.

Men kan man verkligen jämföra tittande, läsande och lyssnande på internet med läsning i en bok? Svaret är nej om man frågar de som forskar om våra hjärnor. Att läsa böcker tränar oss i att visualisera, föreställa oss och sätta oss in i andra människors situation och känslor. Det ökar empati, motverkar stress och tränar oss i att koncentrera oss under lång tid.

Internetsurfande däremot minskar vår förmåga till koncentration. Det ökar stressen och har enligt många forskare tendens att verka beroendeframkallande. Sociala medier och sajter som Youtube får oss att söka vidare efter fler kickar.

Att progressiva pedagoger återkommande kan vifta bort skillnaden mellan bokläsning och internetsurfande har till del sin grund i att vårt svenska språk just här är fattigt. Ordet läsning kan tolkas på många sätt. Engelska skolungdomar tränas till exempel i ”literacy”. Ett ord som uttrycker mer komplexa färdigheter i att ta in och uttrycka sig genom det skrivna ordet.

Det gäller därför att vara noga med definitionerna. Svenska skolan bör lära ut läsning med ambitionen att eleverna självständigt ska kunna läsa klassiska romaner när de når gymnasieåldern. Vi kan vara lugna för att barnen lär sig läsa på internet på egen hand.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.