Hoppa till huvudinnehållet

Så återstartar vi med ett transportsystem i världsklass

Publicerad:
Under våren och sommaren stod tusen bussar som i vanliga fall används i turist- och beställningstrafik samt i kommersiell trafik avställda, skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell.
Under våren och sommaren stod tusen bussar som i vanliga fall används i turist- och beställningstrafik samt i kommersiell trafik avställda, skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell. Foto: Jan Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Många företag har ingen verksamhet alls till följd av coronapandemin. Därför behövs ett särskilt stöd för avställda fordon och återbetalning av fordonsskatt, skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell.

Transportsverige behöver återstartas med ett tydligt hållbarhetsfokus och med åtgärder som både hjälper transporterna ur den mest akuta krisen men som även stärker och hjälper dem att nå klimatmålen. Inget annat än en svensk transportnäring i världsklass är målet.

Krisen är inte över och för många företag och branscher behövs fortsatta stödåtgärder på kort- och medellång sikt. Omställningsstödet och permitteringsstödet måste förlängas för att överleva hösten och vintern. Vi efterlyser även en strategi för samhällets återöppning som gör det möjligt att resa igen. Företagen måste kunna planera sin verksamhet och veta vad de har att förhålla sig till.

Flyget befinner sig i den allra svåraste krisen någonsin och därför måste branschen ha rimliga skatter och avgifter för att överleva. För regionala flygplatser och deras ägare är det ett tungt besked att regeringen inte föreslår förstärkta anslag i budgeten för 2021. Flygets infrastruktur inklusive flygplatser och flygtrafikledning går nu helt i onödan ett osäkert öde till mötes.

Så skriver du en debattartikel

Eftersom vi fortsatt rekommenderas att avstå från icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken behöver kollektivtrafiken ersättas för förlorade biljettintäkter. Stödet för den regionala kollektivtrafiken behöver också ökas och utformas så att det når fram till trafikföretagen som kör.

Många företag har ingen verksamhet alls till följd av coronapandemin. Därför behövs ett särskilt stöd för avställda fordon och återbetalning av fordonsskatt. Under våren och sommaren stod tusen bussar som i vanliga fall används i turist- och beställningstrafik samt i kommersiell trafik avställda. Dessa företag är viktiga även utanför turist- och besöksnäringen till exempel som ersättningstrafik till järnvägen.

I det längre perspektivet behöver transportnäringen också stärkt konkurrenskraft och kraftfulla hållbarhetssatsningar. Vi vill se en storskalig satsning på elektrifiering för att nå klimatmålen. Takten på elvägsprojekt och elvägsutbyggnad måste öka, bland annat med riktade bidrag för installation. Laddinfrastrukturen måste också byggas ut. Klimatpremien för köp av elbussar, lastbilar som går på el eller gas, behöver utökas och bli långsiktig. Elskatten på bussar måste slopas så att alla fordon i kollektivtrafiken har samma villkor. Sverige har samtidigt möjlighet att ta täten med elflyg och stödja den industri som växer fram. Tillgången på biodrivmedel behöver öka liksom tillgången på alternativa drivmedel som vätgas.

För att ytterligare höja transporteffektiviteten vill vi att det möjliggörs transporter med 34,5 meters lastbilar och att utpekandet av vägar för tyngre lastbilar, så kallade BK4-vägar, går fortare. Vi vill även se en kapacitetsstark kollektivtrafik med BRT-bussar, Bus Rapid Transit, ett bussystem med hög medelhastighet, turtäthet och komfort.

Sverige måste hantera underhållsskulden för väg- och järnvägsinfrastrukturen. Det är därför hög tid för regeringen att ta fram en långsiktig och finansierad underhållsplan. Satsningar på infrastruktur är tillväxtfrämjande och stärker konkurrenskraften.

Människors hälsa kommer alltid först och vår bransch tar ett stort ansvar. Men företagen måste också kunna planera sin verksamhet framöver. Regeringen behöver därför skyndsamt presentera en tydlig plan framåt för hur och när lättnader i restriktionerna kommer, satsa kraftfullt och tillräckligt på stödåtgärder så transportsektorn överlever krisen och satsa tydligt och långsiktigt på klimatsmarta transporter och grön logistik. Det är bara tillsammans vi kan skapa en hållbar transportnäring i världsklass.

Marcus Dahlsten

Vd, Transportföretagen

Tina Thorsell

Samhällspolitisk chef, Transportföretagen

Artikeltaggar

BesöksnäringCoronavirusetDebattElFlygtrafikFordonInfrastrukturJärnvägKollektivtrafikKommunikationerLastbilarMarcus DahlstenTransportföretagenVägar