I kristid krävs förståelse vid förhandlingsbordet

Publicerad:
Vi välkomnar en konstruktiv diskussion vid förhandlingsbordet under hösten om hur vi med gemensamma krafter ska klara såväl hyresgäster som bostäder och företag genom krisen på hållbara sätt för alla, skriver Bo-Göran Svensson med flera. Foto: Anna-Stina Tallmyren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Så vi vädjar till alla Värmlands kommuner: Lätta era vinstkrav på era kommunala bostadsföretag och ge dem utrymmet till återhållsamhet med hyreshöjningar för nästa år, skriver Bo-Göran Svensson med flera.

Under våren och sommaren har Sverige levt under de restriktioner som varit nödvändiga för att hindra spridningen av Covid-19. Vad som från början var drastiska åtgärder för att stoppa en potentiellt livshotande sjukdom börjar nu övergå till en mer utdragen anpassning för vardagen i hela det svenska samhället. När hela samhällsapparaten, från enskilda individer till stora organisationer, anpassar sig till restriktionernas begränsningar börjar de långsiktiga effekterna på samhällsekonomin i stort, och för privatpersoner i synnerhet, att klarna.

Produktionssiffror i omfattande branscher och sektorer dalar. Historiskt stora varsel och en växande arbetslöshet hotar bakom hörnet. Det ställer alla delar av vårt samhälle inför stora utmaningar utan motstycke i modern tid. Lösningen för att klara av denna prövning och komma ur det med minsta möjliga samhällsförlust är att visa solidaritet och förståelse för de som är allra mest utsatta, att låta egenintressen och kortsiktiga ekonomiska intressen stå tillbaka för den samhällets långsiktiga överlevnad.

Två av tre hyreshushåll i Värmland är ensamförsörjande. Det betyder att de försörjer sig på endast en inkomst, som i många fall är låg. Cirka 9 procent av ensamhushållen har dessutom hemmavarande barn att försörja. Även under ett år med normala förutsättningar är hyresgästerna en kategori med små privatekonomiska marginaler. I Covid-19-restriktionernas kölvatten följer vågor av varsel och uppsägningar som potentiellt riskerar att göra många hyresgäster arbetslösa eller permitterade, vilket påverkar inkomstsituationen negativt. Även för de som får behålla sina jobb varslar näringslivet om begränsningar i löneutvecklingen nästa år, kanske till och med oförändrade löner inom flera branscher.

Så skriver du en debattartikel

Det senaste decenniet har vi vid hyresförhandlingsbordet mött bostadsföretag som trots ökade kostnader och stora underhållsvolymer ändå lyckats öka sina vinster och stärka sina balansräkningar över lag. Precis som vår finansminister lugnat oss med att regeringen ”sparat i ladorna” och har ett utrymme för att hantera krisen, så har de senaste årens hyresutveckling också gett bostadsföretagen ett utrymme för att visa sina hyresgäster hänsyn och ge dem den lättnad avseende hyrorna för 2021, en lättnad som för så många är nödvändig för att klara sig igenom den rådande och alltjämt pågående krisen.

Så vi vädjar till alla Värmlands kommuner: Lätta era vinstkrav på era kommunala bostadsföretag och ge dem utrymmet till återhållsamhet med hyreshöjningar för nästa år! Låt alla bostadsföretagets pengar stanna i bolaget och ta ingen utdelning. Låt kommunala taxor ligga stilla för nästa år så att detta inte pressar hyrorna uppåt.

Och till våra motparter, till bostadsföretagen – allmännyttiga såväl som privata: Vi välkomnar en konstruktiv diskussion vid förhandlingsbordet under hösten om hur vi med gemensamma krafter ska klara såväl hyresgäster som bostäder och företag genom krisen på hållbara sätt för alla. Vi förutsätter att ni möter upp oss i detta med förståelse för era hyresgästers situation i den rådande krisen. Det tjänar alla på i det långa loppet.

Hyresgästföreningens förhandlingsdelegationer Värmland

Bo-Göran Svensson

Delegationsordförande, Arvika Fastighets AB

Sune Nilsson

Delegationsordförande, Lundbergs Fastigheter, Arvika

Rutt Karlsson

Delegationsordförande, Eda Bostads AB

Maria Åhman

Delegationsordförande, Forshagabostäder AB

Kajsa Sohlberg

Delegationsordförande, Grums Hyresbostäder AB

Bengt Fagrell

Delegationsordförande, Hagforshem

Anders Brodd

Delegationsordförande, Karlstads Bostads AB

Anne-Sophie Bäck

Delegationsordförande, Willhem, Karlstad

Sten-Åke Pettersson

Delegationsordförande, Årjängs Bostads AB

Artikeltaggar

ÅBABArvika Fastighets ABCoronavirusetDebattEda Bostads ABForshagabostäder ABGrums Hyresbostäder ABHagforshemHyresgästföreningenHyresrätterKBABLundbergsWillhem

Läs vidare