Gränsförvirring får förödande konsekvenser

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Mot Värmland öppnades gränsen för en kort tid. Första dagarna upplevde man rekordstort antal besökare men gränshandeln tog i längden aldrig fart igen, skriver Elin Segerlind och Håkan Svenneling.
Foto: Tommy Andersson
När man står inför en stor förändring som denna ska vägen ut inte vara en U-sväng tillbaka. Den handel som gränskommunerna lever på är ur klimatsynpunkt inte hållbar då ett framtida hållbart samhälle kräver minskad konsumtion, skriver Elin Segerlind och Håkan Svenneling.

Covid-19-pandemin har förändrat mångas vardag. Nu är gränsen mot Norge plötsligt stängd och den som ska åka in behöver ha goda skäl. Denna nya relation där Sverige ses som en farlig granne och Norge i sin tur uppfattas som en oresonlig vän, riskerar att långsiktigt skada den normalt goda grannrelationen.

Norra Bohuslän och västra Värmland är två regioner som påverkats hårt av den stängda gränsen. Där finns några av Sveriges viktigaste gränshandelsområden, bland annat i Strömstad och Eda kommuner. Båda kommuner har trots sin storlek flest butiker per invånare just på grund av de norska konsumenterna, något som skapat många arbetstillfällen.

I Strömstad har man redan varnat för allvarliga konsekvenser om gränsen fortsätter att vara stängd, vilket allt tyder på att den kommer vara. Många permitterade kommer snart stå inför arbetslöshet. En del företag har redan gått i konkurs och flera är på samma väg.

Mot Värmland öppnades gränsen för en kort tid. Första dagarna upplevde man rekordstort antal besökare men gränshandeln tog i längden aldrig fart igen. Den norska regeringen arbetar också för att minska gränshandeln i framtiden, något som inte är nytt men som nu intensifierats. När gränsen öppnar igen kommer gränshandeln troligtvis inte bli vad den en gång varit.

När man står inför en stor förändring som denna ska vägen ut inte vara en U-sväng tillbaka. Den handel som gränskommunerna lever på är ur klimatsynpunkt inte hållbar då ett framtida hållbart samhälle kräver minskad konsumtion. Däremot är det orimligt att så många hamnar i arbetslöshet, kommunerna behöver ställa om och få stöd att göra det.

Kommunikationerna söderut från norra Bohuslän behöver förbättras vilket skulle ge tillgång till en större arbetsmarknad i Uddevallaregionen, men även kommunikationerna in till Norge behöver stärkas. Detsamma gäller Värmland där järnvägen mellan Oslo och Stockholm behöver byggas ut och rustas upp.

Arbetsförmedlingen har förhastat lagts ner på många orter, så även i gränsregionen. De behöver återetableras och det behövs omställningskontor som kan stödja företag att skapa nya etableringar eller omställningar. Man behöver arbeta med att definiera utbildningsbehov för de som nu förlorar sina arbeten så att de smidigt kan byta yrkesbana.

För en hållbar utveckling för regionen är Sveriges relation till Norge avgörande. Tillsammans med Östfold och Hedmark har Värmland, Dalsland och Bohuslän över 1,1 miljoner invånare. För en hållbar framtid behöver människor kunna röra sig över gränsen och arbeta och leva i hela regionen.

Samtidigt som hela regionen står inför en stor osäkerhet finns också möjlighet att bygga något nytt. Konsumtion är inte i fokus i framtidens hållbara samhälle men med stora ytor som redan är bebyggda finns möjlighet för gröna verksamheter att etablera sig i regionen, till nytta för hela landet. Det krävs en aktiv politik från regeringen så att norra Bohuslän och västra Värmland inte lämnas på efterkälken. En lång period med hög arbetslöshet kommer annars drabba kommunerna och dess invånare.

Elin Segerlind (V)

Riksdagsledamot från Fyrbodal

Håkan Svenneling (V)

Riksdagsledamot från Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.