Vi skyller på landsbygden

Debatt
PUBLICERAD:
Om vi välvilligt antar att de kommunala reningsverken har en reningsgrad på 90 procent, så innebär det att 10 procent, det vill säga urin från 900 000 människor, dagligen släpps ut orenat i våra vattendrag, skriver Lars-Göran Carlsson.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
De enskilda avloppen då? Ja, de ansluter i princip aldrig till något vattendrag. De mynnar alltid på land i en markbädd eller stenkista – oftast flera hundra meter från något vattendrag, skriver Lars–Göran Carlsson.

Kissa inte i badvattnet! Jamen, det gör väl alla? Jo, men inte från högsta trampolinen!

Historien kan låta kul, men får ett helt annat perspektiv när man betänker att bortåt en miljon svenskar dagligen kissar i våra badvatten. Inte bara på sommaren, utan varje dag, 365 dagar om året.

Så här ligger det till: Cirka 90 procent av befolkningen på 10 miljoner bor i städer och byar och är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Övriga 10 procent har egen brunn och eget avlopp.

Enligt organisationen Svenskt vatten så är de kommunala vattenledningarna så dåligt underhållna att cirka 20-25 procent av vattnet försvinner genom läckage på väg till konsument. Det finns ingen anledning att anta att förhållandena är bättre när det gäller avloppsnätet. Snarare tvärtom eftersom vattenförlust innebär minskade intäkter för kommunen och därmed bevakas bättre.

Enligt samma organisation har vi 1 700 reningsverk, som alla ligger i anslutning till sjöar, hav eller vattendrag. Det finns 10 000 mil ledningar motsvarande 2,5 varv runt ekvatorn. Bara i Göteborg lär det finnas 200 mil avloppsledningar som går kors och tvärs genom staden och Göta älv.

Utöver läckor i ledningar och pumpstationer måste reningsverk emellanåt brädda (det vill säga släppa ut vatten orenat) vid överbelastning. Om vi välvilligt antar att de kommunala reningsverken, med ovanstående brister inräknat, har en reningsgrad på 90 procent, så innebär det att 10 procent, det vill säga urin från 900 000 människor, dagligen släpps ut orenat i våra vattendrag.

De enskilda avloppen då? Ja, de ansluter i princip aldrig till något vattendrag. De mynnar alltid på land i en markbädd eller stenkista – oftast flera hundra meter från något vattendrag, vilket ger möjlighet för växtlighet att tillgodogöra sig näringen. De felaktiga avloppen, som förr ledde ut i diken, är genom lagstiftning åtgärdade sedan decennier tillbaka.

Myndigheterna har länge påstått att de 10 procent av befolkningen som har enskilt avlopp står för lika stor miljöbelastning som resterande 90 procent. När nu VA-i-tiden fått fler och fler att genomskåda denna avloppslögn så gäller det att peka ut någon annan förorenare.

Hästarna, det finns 355 000 hästar i Sverige som går runt och bajsar. Kan vi inte peka ut dem? För det vore ju politiskt självmord att skuldbelägga de stora väljargrupperna som bor i städer och samhällen. För att inte tala om hur dyrt det vore att byta ut dåliga ledningar djupt under gator och torg.

Vi gör som vanligt och skyller på landsbygden!

Lars-Göran Carlsson

Ordförande i föreningen VA-i-tiden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.