Karlstads kommun är nöjda med avtalen med FBK

Debatt
PUBLICERAD:
Så till logen. Logen kostar 280 000 kronor per år, skriver Per-Inge Lidén, Per-Samuel Nisser och Frida Pettersson.
Foto: Mikael Lindblom
Färjestad är ett av våra starkaste varumärken. Mot den bakgrunden menar vi att man inte kan jämföra FBK med Karlstad Fotboll när man diskuterar marknadsföring och vilken utväxling kommunen får, skriver Per-Inge Lidén, Per-Samuel Nisser och Frida Pettersson.

Karlstads kommuns avtal med FBK har åter hamnat i fokus. Logeavtalet med FBK jämförs med ett marknadsföringsavtal med Karlstad Fotboll och det sker även sammanblandning gällande grundavtalet med FBK, så låt oss reda lite i detta.

Karlstads kommun har haft ett avtal med FBK i tjugo år. När avtalet förlängdes i år lyftes logen ut och ligger nu i ett separat avtal, ingånget med Karlstads Stadshus AB, moderbolag för kommunens bolag. Det är värdefullt att ha tillgång till en mer informell mötesplats när man samtalar med kunder och leverantörer och det är logiskt att avtalet sorterar under Stadshus.

Grundavtalet med FBK reglerar bland annat användningen av Löfbergs Arena och Löfbergs Ice Arena och det är detta avtal som ger kommunen nyttjanderätt för förenings- och skolverksamhet och allmänhetens åkning.

Det finns inga gratis lokaler. Stödberättigade föreningars medlemmar med barn- och ungdomsverksamhet tränar, oavsett ålder, gratis i kommunens lokaler och anläggningar med nolltaxa, men dessa lokaler och anläggningar kostar årligen kommunen miljoner i drift, underhåll och hyra. Norvalla kostar till exempel nästan 2,8 miljoner om året. FBK äger sin arena och vi betalar för att använda den, precis som vi betalar för andra lokaler, men under andra former.

Grundavtalet från 2000 innebar att kommunen betalade FBK 5,4 miljoner kronor per år. Summan räknades fram för att ungefär motsvara det belopp som kommunen vid den tiden hade i årlig kostnad för Färjestadshallarna.

I år förlängdes avtalet med FBK, och beloppet som kommunen betalar höjdes. Höjningen från 5,4 till 7,8 miljoner kan tyckas mastig, men om man i Statistiska Centralbyråns prisomräknare räknar på hur inflation påverkat penningvärde över tid så ser man att 5,4 miljoner för tjugo år sedan motsvarar nästan 7 miljoner nu. 7 miljoner är kompensation för inflation, ingen faktisk ökning av ersättning. Där kommer de resterande 800 000 in. Det är rimligt att något kostar mer nu än vad det gjorde för tjugo år sedan.

Hade vi inte haft tillgång till FBK:s arenor hade vi behövt bygga eget. Det hade kostat mer än vad avtalet om 7,8 miljoner gör. Som jämförelse kan nämnas att när taket över Tingvalla isstadion är färdigt beräknas driftskostnaden bli över 13 miljoner om året.

Så till logen. Logen kostar 280 000 kronor per år. Löfbergs Arena/FBK har cirka 300 000 besökare årligen, ungefär 140 timmars exponering i tv, 150 000 följare på sociala medier och dessutom många artiklar i lokal och nationell press. Färjestad är ett av våra starkaste varumärken. Mot den bakgrunden menar vi att man inte kan jämföra FBK med Karlstad Fotboll när man diskuterar marknadsföring och vilken utväxling kommunen får.

Karlstad Fotboll gör ett fantastiskt arbete med barn och ungdomar, och får, precis som alla andra föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, föreningsstöd till den delen. Men att ge pengar till en elitsatsning är inte något vi kan göra i nuläget, inte minst för att det pågår en översyn gällande kommunens sponsrings- och marknadsföringsavtal, så att vi kan få enhetliga riktlinjer kring detta.

Vi är nöjda med avtalen med FBK och hoppas att Karlstadsborna också är det.

Per-Inge Lidén (MP)

Ordförande i Karlstads Stadshus AB

Per-Samuel Nisser (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Frida Pettersson (C)

Ordförande i tillväxtutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.