Lättnader och skärpningar

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på en av torsdagens många pressträffar.
Foto: Anders Wiklund/TT
De särskilda rekommendationerna för de över 70 år tas bort och publiktaket höjs till 300 personer för kultur- och sportevenemang. Samtidigt skärps reglerna för nattklubbar och andra uteställen.

Det var något motsägelsefulla besked som kom från regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) under ett flertal pressträffar under torsdagen. Att de var utspridda i tiden ökade inte på klarheten. Hur svårt hade det varit att ha en enda där man också satte de nya bestämmelserna i ett helhetsresonemang? Icke desto mindre är det nog rätt avvägningar som har gjorts, även om det självklart finns inbyggda dilemman.

Ett dilemma är förstås att de äldre så kallade 70-plussarna har lidit extra mycket av sina särskilda restriktioner sedan i mars. De, och andra i riskgrupperna, har uppmanats att begränsa sina fysiska kontakter, undvika att åka kollektivt och handla i livsmedelsbutiker och apotek och i allmänhet avstå från att vistas på platser där andra människor befinner sig. Att sedan inte alla gjort det är en annan sak. Många 70-plussare är pigga och friska.

Men lagom till det nya beslutet presenterade FHM en rapport om hur de äldres situation försämrats under pandemin och riskerade att bli värre om det fortsatte. Effekterna av den större isoleringen har blivit stora både fysiskt och psykiskt. Risken för depressioner, ångest, missbruk, sömnproblem och till och med självmord har ökat. Ensamheten har slagit hårt mot många som är vana vid och behöver socialt sammanhang och umgänge.

Därför är det inte mer än rätt att släppa på restriktionerna. Men dilemmat är att coronaviruset alltjämt drabbar äldre hårdare, och att om dessa nu visas ute mer så kommer de också att exponeras mer för smitta. Men i övrigt friska 70-plussare klarar sig ändå bättre än andra med underliggande sjukdomar. Eftersom FHM inte bara är en smittskyddsmyndighet tar den också ett större grepp på folkhälsan vilket gör att den får göra dessa avvägningar. Ytterst är det upp till de över 70 år vilka risker de vill ta.

Man kan också tycka att de yngre borde ta ett större ansvar. Den ökade smittspridningen vi har noterat, främst genom mer provtagning, är just i de yngre åldersgrupperna. Å andra sidan så blir de sällan särskilt sjuka, men riskerar att smitta andra som kanske blir det, särskilt nu om de äldre kan röra sig mer fritt. Det är också en avvägning som måste göras. Regeringen och statsminister Löfven ville dock inskärpa att "det får vara slutfestat nu" och skärper reglerna för nattklubbar och liknande. Offentliga danstillställningar med fler än 50 personer förbjuds ånyo.

Detta är också ett dilemma. Det är förståeligt om folk börjar tröttna på alla restriktioner, men det gäller också att ha uthållighet. Den svenska strategin har ändå varit förhållandevis måttfull just för att vi alla skall mäkta med att hålla ut. Jämför det med många andra länder som hade hårda nedstängningar, öppnade upp successivt i somras och nu i panik (igen) ser sig om efter nya typer av nedstängningar när smittspridningen ökar dramatiskt. Sådana strategier främjar inte uthållighet eller förståelse.

Viruset är här och lär inte försvinna i brådrasket, även om ett vaccin kan underlätta. Under tiden måste vi lära oss att leva med det utan att folkhälsan blir lidande och så att sjukvården kan klara av sitt jobb.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.