Hur har du hanterat krisen?

Krönikor
PUBLICERAD:
Anna Lundmark Lundbergh

Omställning, utveckling eller anpassning. Olika sätt att se på hur man tar sig an något som är annorlunda mot idag, men med olika grad av nytänk. Ska man ta det stora språnget eller mindre steg för att anpassa till förändringar i marknaden? Det är numer vanliga frågeställningar och vi upplever det på olika sätt. Vilket fungerar bäst för dig? Känns omställning för stort och skrämmande kanske anpassning till nya förutsättningar fungerar bättre. Oavsett vilket du väljer så börjar det med att ta sig an uppgiften.

Almi har i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet undersökt företagens hantering av coronakrisen och behov framåt. Undersökningen som genomfördes i juni visar på stora skillnader av pandemins effekter. Hälften har drabbats av minskad omsättning och hälften har oförändrad eller ökad omsättning. Det påverkar vidtagna åtgärder. Krisföretagen har snabbt anpassat kostnader utifrån minskade intäkter. Många har snabbspolat den digitala utvecklingen, inte minst när det gäller möten och arbetssätt. Men undersökningen pekar även på att färre än väntat har påbörjat arbetet med att ändra affärsmodell, produkter eller tjänster. Få har nyttjat extern kompetens och hela tio procent har inte haft någon att diskutera med. Det är svårt att ta ut en ny riktning. Särskilt om du inte söker ny kunskap och frågar efter andras erfarenheter. Vi vet genom undersökningar och erfarenhet att företagsledare som vill utveckla bolaget upplever både styrelser och mentorer som viktiga för att nå resultat.

Cyklerna blir kortare och sker i stora utvecklingssprång. Det påverkar livslängden på produkter, tjänster och företag. Erfarenhet är bra, men det har blivit svårare att fatta beslut på historiska data. Det är tufft att få till innovativ utveckling samtidigt som man driver en ordinarie verksamhet. Är tricket att kombinera den kultur som finns i nystartsföretag där kreativt testande är självklart med det befintliga företagets erfarenheter för att få både snabbhet och stabilitet?

Att investera i ett nytt bolag som bidrar till innovativ utveckling i ditt befintliga bolag kan vara både en genväg och bra lösning för båda parter. Idag, 21 oktober, finns chansen till just det. På det digitala investerareventet A-match kommer vi under dagen möta framtidens företag som söker rätt kompetens och kapital. De har banbrytande lösningar inom en bredd av branscher med fokus på hållbarhet och digitalisering som möter morgondagens behov.

Stor omställning, förändring eller mindre anpassning. Möjlighet eller bara jobbigt. Du är absolut inte ensam, många är i sökfas. Det positiva är att det finns många bra lösningar oavsett om du vill ta de små stegen eller om du vill satsa på det stora språnget.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.