Passa på att se över bufferten

Krönikor
PUBLICERAD:
Fredrik Ekenberg
Förra gången jag skrev i denna spalt var februari detta år. Vad som hände efter det var något som ingen kunde förutse och så är det ju faktiskt med de flesta kriser. Kan dessa förutses blir det sällan stora effekter.

I detta fall har det slagit brutalt på vissa branscher och många företag kämpar för sin överlevnad. Regelverk har tillfälligt ändrats så att både företag och privatpersoner ska kunna övervintra. Hur vår framtid kommer att se ut efter denna period är det ingen som vet men det kommer inte att se ut som det gjorde igår. Vissa delar blir bättre och andre delar blir mer utmanande.

Första halvåret innebar ett historiskt ras både i Sverige och globalt. I Sverige var exporten stark till en början men föll kraftigt under andra kvartalet. Fallet tycks nu ligga bakom oss och det visas genom tecken på uppgång både i hushållens konsumtion och industriproduktionen. Det råder naturligtvis fortsatt osäkerhet kring Covid-19 och fortsatta restriktioner som kan dämpa efterfrågan även framgent.

Börsens utveckling har förvånat många. Från botten i mars har det skett en enorm återhämtning men det beror en del på de massiva politiska stödåtgärder man genomfört som lett till lägre räntor och ökad likviditet på marknaden. Bostadsmarknaden har varit stabil i stort sett hela perioden med undantag av en liten nedgång i början på året. Antal försäljningar av bostadsrätter har varit hög i sommar och priset på bostadsrätter, villor och fritidshus har ökat starkt. Både börsuppgång och fortsatt låga räntor bidrar till detta samt att det på vissa orter är fortsatt brist på bostäder. Vi tror att bostadspriserna fortsätter öka men i en måttlig takt.

Trots tecken på återhämtning i vår globala ekonomi så kommer centralbankerna fortsätta att agera för att hålla ned räntenivån. Det innebär således att vi kan räkna med låga räntor under flera år framåt. Låga räntor innebär större utrymme för sparande och amortering. Att bygga en buffert är något som vi rekommenderar. Hur stor den ska vara beror på dina ekonomiska förutsättningar. Ett långsiktigt sparande bör innehålla en del aktieinslag beroende på din riskaptit. Här kan du ta hjälp av din banks digitala tjänster eller genom att kontakta banken. Att spara månadsvis genom en stående överföring till en för dig lämplig fond är oftast det allra bästa vilket också minskar risken i din placering. Ju tidigare du börjar spara desto bättre så vänta inte för länge.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.