Mer trygghet till Karlstadsborna med lokala ordningsvakter

Debatt
PUBLICERAD:
Lokala ordningsvakter är ett fungerande verktyg för att öka tryggheten och förebygga brottslighet genom att ingripa mot stölder, skadegörelse och även utgöra extra vakande ögon åt polisen, skriver Sten Storgärds och Li Jansson.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det politiska initiativet att söka LOV3-områden i Karlstad är därför välkommet och en god möjlighet att stärka trygghet och säkerhet för både medborgare och företag i kommunen, skriver Sten Storgärds och Li Jansson.

Den styrande politiska majoriteten i Karlstad har tagit initiativ till ökad trygghet för invånare och företag. Det behövs, och det finns flera exempel från andra delar av landet hur just kommuner tillsammans med auktoriserade bevakningsföretag har ökat tryggheten med lokala ordningsvakter.

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv årets kommunrankning för lokalt företagsklimat. Karlstad fortsätter falla – nu till plats 112 av landets 290 kommuner. Enligt rankningen är det bland annat brottslighet och otrygghet som försvårar för företagarna. Enligt enkätsvaren från Karlstads företagare hamnar kommunen bara på plats 129 vad gäller brottslighet och otrygghet.

För det lokala näringslivet, jobben och invånarna behöver mer göras för att skapa en säkrare och tryggare miljö att både driva företag och leva sina liv i. Därför är det mycket positivt att Karlstads kommuns blågröna majoritet tar larmet från företagarna på allvar. De har tagit initiativ i kommunstyrelsen för att söka förordnandeområden för ordningsvakter i kommunen, så kallade LOV3-områden, där ordningsvakter får agera med vissa befogenheter för att medverka till upprätthållande av allmän ordning.

Lokala ordningsvakter är ett fungerande verktyg för att öka tryggheten och förebygga brottslighet genom att ingripa mot stölder, skadegörelse och även utgöra extra vakande ögon åt polisen. Säkerhetsföretagen lanserar den 1/10 en rapport om vad en kommun bör tänka på för att upphandla ordningsvakter från auktoriserade bevakningsföretag. Avgörande är att fokusera på kvalitet istället för lägsta pris.

Att leverera trygghetsskapande på uppdrag av kommunen är inte vilket uppdrag som helst, utan kräver en bred förståelse för kvalitet i uppdraget. I befintliga kommunala uppdrag arbetar de kommunalt anlitade ordningsvakterna i princip enbart med fokus på kvalitet.

Utöver vanlig ordningshållning måste ordningsvakterna ha en god förståelse för samverkan med polis, socialtjänst och civilsamhälle. Varje enskild ordningsvakt behöver få förutsättningar att arbeta proaktivt och med dialog med ungdomar och andra i lokalsamhället. Det kräver en förståelse för hur samverkan ska ske, inte bara att den ska genomföras.

Ett säkerhetsföretag som utför en sådan tjänst måste ha möjlighet att investera i sin personal och sin organisation. Bra ledarskap, utrustning och genomtänkt rekrytering är avgörande för att säkerställa att de trygga medarbetare som uppdraget behöver också vill arbeta i uppdraget. Resultaten blir bäst när företaget är en partner i trygghetsarbetet, inte ”bara” levererar en enkel tjänst.

Självklart ska vi som bransch alltid arbeta på det mest kostnadseffektiva sättet. Men villkoren måste också vara rimliga. Säkerhetsföretag verkar i en seriös bransch där kollektivavtalstäckningen är över 97 procent sett till branschens omsättning. För oss är det självklart att göra nödvändiga investeringar i utbildning, arbetsmiljö och utrustning. Därtill är det viktigt att upphandlingarna präglas av konkurrens och möjliggör också för mindre företag att lägga anbud.

Med sådana ramar skulle Karlstads ordningsvakter bli lika framgångsrika som de ordningsvakter som arbetat i Gamlestaden i Göteborg. Dessa har enligt Brottsförebyggande rådet gett god effekt i att öka tryggheten. Det politiska initiativet att söka LOV3-områden i Karlstad är därför välkommet och en god möjlighet att stärka trygghet och säkerhet för både medborgare och företag i kommunen.

Sten Storgärds

Näringspolitisk expert, Säkerhetsföretagen

Li Jansson

Branschchef, Säkerhetsföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.