Borttaget veto rena snurren

Ledare
PUBLICERAD:
Per Bolund (MP) vill centralisera.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Som om det kommunala självstyret i Sverige inte var nog satt på undantag redan så vill regeringen och Miljöpartiet inskränka det ytterligare. En snabbutredning har nämligen tillsatts i akt och mening att upphäva det kommunala vetot vid vindkraftsetableringar.

För de rödgröna är vindkraften i det närmaste helig. Där folk en gång fromt blickade upp mot kyrktornen så ser i synnerhet dagens miljöpartister upp mot vindkraftverk med samma vördnad. Det är de förnybara energislagen, och särskilt vindkraften, som skall frälsa oss från det onda fossilberoendet. Och ve de som då står i vägen, även om det råkar vara lokalbefolkningen i den kommun som drabbas av en förstörd naturmiljö.

Till TV4 Nyheterna avslöjade språkröret och finansmarknadsministern Per Bolund (MP) att regeringen vill slopa det kommunala vetot. Detta sedan ett flertal vindkraftsetableringar runt om i landet stoppats av olika kommunala veton. Bolund nämner nära på 500 verk. I vissa fall har det räckt om ett hot om veto för att stoppa etableringarna, som till exempel skedde i början av året i Stömne när det stod klart att en majoritet i Arvika kommun var motståndare sedan Socialdemokraterna satt ned foten.

Kommunalrådet Peter Söderström (S) väger sina ord på guldvåg, väl medveten att hans parti har regeringsmakten, när han kommenterar det hela i Sveriges radio. Att ta bort vetot tror han att han är "lite tveksam till". Han kunde gott ha rutit till ordentligt. Det finns med all säkerhet mängder med socialdemokratiska lokalpolitiker som inte är ett dugg trakterade över att förlora ännu mer makt till staten, oaktat vad det rör sig om.

Att så här radikalt undergräva den grundlagsfästa kommunala självstyrelsen ytterligare är osunt. De få principer om maktdelning vi har i Sverige respekteras inte tillräckligt som det är, och bara för att det nu berör en hjärtefråga så ser man inga problem med att upphävda det kommunala vetot. Vad är självstyret då värt? Det är redan så kringskuret med olika tvingande lagar och riktade statsbidrag att kommunpolitikerna snart nog bara får ägna sig åt cykelställsfrågor.

Socialdemokraterna är av tradition ett maktparti, så att de på riksplanet inte har några betänkligheter med att köra över den lokala nivån förvånar inte (även om en del kommunpolitiker kan ha invändningar). Men Miljöpartiet säger sig åtminstone vara för en decentralisering av makten. Just konformt enhetsstyre var något som upprörde de som en gång bildade partiet. Därför är det i högsta grad anmärkningsvärt att det nu är Miljöpartiet som går i spetsen för att ta bort det kommunala vetot.

Kan det vara så att när det verkligen gäller i en hjärtefråga som den om vindkraft så får mer grundläggande principer stryka på foten? Är verkligen de miljöpartistiska idéerna inte mer värda än så? Å andra sidan är det inte helt ovanligt för den progressivt lagde, vare sig denne är röd eller grön, att låta mer handfast politik övertrumfa aldrig så högt hållna principer.

Om maktbegränsande lagar – som regeringsformen – ses som begränsade om de kommer i vägen för att genomföra de progressiva målen, så torde de egna principerna väga lika lätt. Om målet om ett "fossilfritt Sverige" genom ökad vindkraftsetablering krockar med principen om decentralisering så får principen maka på sig. Men är alla miljöpartister faktiskt medvetna om det, eller bryr de sig inte om det?

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.