Hemliga tvångsmedel ska få användas oftare

Inrikes/utrikes
PUBLICERAD:
Inrikesminister Mikael Damberg (S) presenterar direktiven för den nya utredningen vid en pressträff på fredagen.
Foto: Anders Wiklund/TT
Regeringen vill göra det lättare för polisen att använda sig av exempelvis hemlig rumsavlyssning och elektronisk övervakning.
Möjligheten att använda hemliga tvångsmedel är helt centrala för att bekämpa de kriminella miljöerna, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Regeringen tillsätter en utredning med tio deluppdrag som syftar till att öka möjligheterna för polis och åklagare att bekämpa brott med hemliga tvångsmedel.

-Malmöpolisen menar att det inte finns ett enda planerat mord i Malmö de senaste åren som inte föregåtts av information mellan gängmedlemmar i krypterad form, säger Mikael Damberg, om vikten av nya övervakningsverktyg för polisen.

Sätta ihop straffvärdet

För att få använda sig av hemlig elektronisk övervakning i dag krävs en misstanke om ett brott där straffvärdet överstiger två års fängelse, och för hemlig rumsavlyssning är motsvarande gräns fyra år. Utredningen ska bland annat titta på om man ska kunna lägga ihop det förväntade straffet av flera brott så att verktygen ska kunna användas oftare.

-Många brott hamnar under kraven för användningen, och blir därför svårutredda, säger Damberg.

-Det här är en fråga som inte minst Riksåklagaren har lyft som en av de viktigaste förändringarna av lagstiftningen som åklagarmyndigheten skulle vilja ha.

Hemlig rumsavlyssning

Utredningen ska även undersöka om åklagare ska få möjlighet att fatta tillfälliga beslut om hemlig rumsavlyssning, det tvångsmedel som ofta ansetts vara det mest integritetskränkande som polisen har tillgång till.

I dag får åklagare enbart fatta sådana tillfälliga beslut under förundersökning om exempelvis hemlig avlyssning och övervakning.

-Kriminella gäng byter ofta plats med kort varsel. Och de brottsbekämpande myndigheterna har behov att snabbt kunna fatta beslut om hemlig rumsavlyssning, säger Damberg.

TT: Hemlig rumsavlyssning har varit väldigt kontroversiellt tidigare. Får den personliga integriteten stå tillbaka för brottsbekämpningen nu?

-Man måste väga det här i varje enskilt fall, och det har utredaren fått i uppdrag att titta på nu. Om man gör ändringar – är det relevant? Är det tillräckligt viktigt för myndigheterna? Det ska vägas mot den personliga integriteten. Men jag menar att för att komma åt de här kriminella miljöerna och gängen behöver de brottsbekämpande myndigheterna få nya möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.

För att komma åt brott som begås i en tystnadskultur ska det också utredas om hemlig avlyssning och övervakning alltid ska kunna användas vid misstanke om utpressning, övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling.

Utredningen ska redovisas senast 14 april 2022

-Det här är en ganska komplicerad juridisk utredning, och vi räknar med att det tar ungefär ett och ett halv år att utreda det här, säger Damberg.

Marc Skogelin/TT

Peter Wallberg/TT