Bevara och inte förvara

Ledare
PUBLICERAD:
Reaktorn Ringhals 1 måste få drivas vidare.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Den förtida stängningen av kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 är tänkt att ske vid årsskiftet. Men nu har ett affärskonsortium gett sig in i leken för att försöka driva reaktorn vidare, vilket nyhetssajten Fplus avslöjat (1/10). En nyhet som dessvärre inte har fått den uppmärksamhet som den förtjänat. Den statliga ägaren Vattenfall visar dock inget intresse av att sälja.

Bakgrunden är förstås el- och kapacitetsbristen, som blev övertydligt mitt i den varma sommaren. Då fick Svenska Kraftnät gå in och avtala med Vattenfall om att snabbstarta just Ringhals 1 eftersom det rådde brist på el i södra Sverige samtidigt som överföringskapaciteten av el från norra delen av landet var (och är) otillräcklig. Detta noterades med stor oro av den elberoende industrin. Effektbrist och andra störningar i elnätet är att vänta framöver när kärnkraften stängs ned i förtid.

Nu letar affärskonsortiet West Atomic Alliance investerare i både Sverige och utomlands. Metheus Energy, som är organisatör bakom konsortiet, säger till Fplus att man redan är inblandade i diskussioner med investerare och andra aktörer. Den elintensiva basindustrin är oroliga och tidigare var många företag med och investerade och ägde energiproduktion, bland dem Stora Enso. Det skulle de kunna bli igen. Utan en trygg energiförsörjning är risken överhängande att företag i framtiden kommer att förlägga investeringar utanför Sverige.

Uppenbarligen anser man att det finns affärsmässiga skäl att driva Ringhals 1 vidare. De nuvarande ägarna Vattenfall är dock avkylda och säger till Fplus att reaktorn kommer att stängas ned som planerat. Att andra kan göra en annan affärsmässig bedömning bekommer dem inte. Kom också ihåg att statliga Vattenfall förstås sneglar på den rödgröna regeringen, och en fortsatt drift skulle inte falla den, i synnerhet Miljöpartiet, på läppen. Politiker från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna trycker dock på regeringen.

I dagarna kom också ett annat besked. En bred majoritet i Östhammars kommun sade ja till slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark, en process som tagit nästan 50 år. Det har dock hänt saker inom kärntekniken som gör att man med fjärde generationens kärnkraft kan använda avfallet igen och därmed reducera den radioaktiva halveringstiden till ett par århundraden. Därmed skulle behovet av slutförvar långt ned i berggrunden upphöra. Att begrava framtidens kärnbränsle vore dumt.

Det gäller bara att skapa långsiktiga förutsättningar för fortsatt kärnkraft. För även om industrin ser behoven och är beredda att satsa så tvekar de om signalerna från staten är negativa. Att driva Ringhals 1 vidare kostar jämförelsevis inte så mycket, men att investera i framtida kärnkraft låter sig inte göras med dagens politiska låsningar, hur bra den nya kärntekniken än är. Och när alla talar om den ökade elektrifieringen av samhället är det egentligen bara kärnkraften som kan tillgodose det behovet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.