Polfjärd: Omställning i takt med jobb och tillväxt

Signerat
PUBLICERAD:
Det får inte bli så att vi sätter allt vårt hopp till teknisk utveckling, men det kommer onekligen att behövas om vi ska klara våra klimatmål, skriver Jessica Polfjärd.
Foto: Fredrik Persson/TT

Direkt från Europaparlamentet

Försöker vi oss på en omställning som inte går att kombinera med jobb och tillväxt kommer konsekvenserna att bli katastrofala, inte minst för klimatet, skriver Jessica Polfjärd.

Det har sagts gång efter annan, men tåls att upprepas: EU är utan tvekan den absolut viktigaste plattformen för vårt klimatarbete. Det är bara där vi kan sätta upp gemensamma regler för utsläpp och omställning som faktiskt gör skillnad på riktigt för klimat och miljö. Det vi beslutar på EU-nivå kommer i slutändan att påverka 100-tals miljoner människor och hela den europeiska ekonomin. Det är därför helt avgörande att det blir rätt när vi fattar beslut i Bryssel.

Det hela ställdes förra veckan på sin spets när vi i Europaparlamentet tog ställning inför förhandlingarna om EU:s nya klimatlag. I praktiken är det ett regelverk som sätter ramarna för klimatarbetet i hela Europa och hur vi uppnår klimatneutralitet 2050. Många politiker tenderar att tro att det räcker med att fatta ett beslut, så kommer det man önskar ske per automatik. Så ligger det naturligtvis inte till, särskilt inte när det gäller klimat- och miljöpolitik.

Det är till syvende och sist industri och företag som kommer att behöva förverkliga politikens mål och minska utsläppen. Vi behöver därför ge dem så bra förutsättningar som möjligt att ställa om, utan att behöva stänga ned. För mig är det vad klimat- och miljöarbetet i mångt och mycket handlar om. Försöker vi oss på en omställning som inte går att kombinera med jobb och tillväxt kommer konsekvenserna att bli katastrofala, inte minst för klimatet. För det första skulle utsläppen bara att flytta till andra delar av världen. För det andra skulle inget annat land i världen vilja följa det europeiska exemplet när vi förvisso har lyckats minska utsläppen, men inte har någon konkurrenskraftig ekonomi att prata om.

För att vi ska undvika det behövs en politik som i grund och botten är optimistisk och som tror på innovation och framsteg. Det får inte bli så att vi sätter allt vårt hopp till teknisk utveckling, men det kommer onekligen att behövas om vi ska klara våra klimatmål. Då behöver politiken uppmuntra och underlätta för företag att testa nya lösningar och medel – inte sätta upp onåbara mål för att plocka billiga politiska poäng.

Tyvärr är det ofta där den politiska diskussionen landar. Företag och företagare blir fiender i stället för viktiga bundsförvanter. Teknisk utveckling ska, om inte motarbetas, så åtminstone sopas under mattan. Ofta låter det snarare som om det är miljöorganisationer som kommer att se till att Europa blir utsläppsneutralt om 30 år. Så är det naturligtvis inte. Miljörörelsen kommer onekligen att behövas, för att driva på politiker och beslutsfattare, men de kan ingalunda genomföra omställningen av europeisk ekonomi.

Politiken kan inte verka i ett vakuum, särskilt inte på klimatområdet. Svenska företag kan och vill vara med i omställningen, men då måste vi också föra en dialog. Ingen tjänar på att politiker sätter upp mål som är omöjliga att genomföra i praktiken – allra minst klimatet.

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.