Miljöpartiet och Mumin, förnyelse eller förstörelse?

Debatt
PUBLICERAD:
”Förnyelsen” innebär bland annat att motionscentralen skall rivas trots att den har ett utmärkt läge och kan användas året runt, skriver Erik Forsberg.
Foto: Helena Karlsson
Känns det OK för dig som miljöpartist att allemansrätt och strandskydd upphävs och att det kommer att krävas entréavgift för att få tillgång till området, skriver Erik Forsberg.

Miljöpartiet i Karlstad (Per-Inge Lidén) säger sig stödja ”kommunens ambitioner för förnyelse av Skutberget”. Det är sannolikt inte en slump att han använder ordet Förnyelse då detta ord vanligen signalerar något positivt men innebär Förnyelse per automatik en förbättring? Naturligtvis inte. Ett belysande exempel på detta är de aktuella Muminplanerna på Skutberget.

Ett område präglat av olika former av friluftsliv sedan 1940-talet skall efter omfattande förändringar, med bland annat ett höghus, omvandlas till en kommersiell park öppen endast under sommarmånaderna – huvudsakligen präglat av försäljning av prylar och konsumtion.

Miljöpartiet brukar framhålla att skogen och marken tillhör oss alla och att allemansrätten och strandskyddet är ett uttryck för detta. Men i tidens anda vill partiet nu upphäva allemansrätten och strandskyddet för att möjliggöra en Muminetablering på Skutbergets mest frekventerade område.

”Förnyelsen” innebär bland annat att motionscentralen skall rivas trots att den har ett utmärkt läge och kan användas året runt. Den ersätts av en restaurang öppen endast under en kort tid av året. Att arrendatorerna i området vräks är en annan tråkig konsekvens.

Miljöpartisterna Per-Inge Lidén och Monika Bubholz hävdar att det aktuella området får en ”inriktning på barn och litteratur”. Man bortser då från att det handlar om en kommersiell park som vill maximera sin vinst. Snikenheten är så stor i den existerande finska parken att man tar ut full entréavgift, cirka 300 kronor för så små barn som tvååringar. Varför inte besöka närmaste bibliotek tillsammans med sina barn för ett möte med litteraturen i en naturlig miljö och det är helt gratis?

Jag vill påminna MP Karlstad om innehållet i det nu gällande planprogrammet för Skutberget. Programmet är miljömässigt tilltalande. Man tar där upp frågan om en eventuell upplevelseanläggning på Skutberget. Denna skall ha en stark lokal och regional prägel och vara en året runt-anläggning. Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård ska vara nyckelord för verksamheten. Enligt programmet bör anläggningen förläggas antingen öster eller väster om nuvarande entré till Skutberget.

Man kommenterar även det område som kommunstyrelsen nu vill upplåta under 20 år till Muminföretaget, nämligen “Udden”. Detta område har Skutbergets enda vindskyddade vik och utgör därför kärnan i området med bl a motionscentral, handikappramp samt ett småbarnsanpassat bad. I planprogrammet fastslås att “Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området ska säkerställas även för framtiden.”

Som synes bortser MP Karlstad och kommunstyrelsen helt från gällande planprogram i sin iver att locka hit Muminföretaget, Men vad säger Miljöpartiets sympatisörer om en Mumindal på det aktuella området? Är det så i MP Karlstad liksom i mitt parti (S) att det är några tongivande politiker (t ex Per-Inge Lidén och Linda Larsson) som driver frågan medan en majoritet av partiets sympatisörer är negativa till Muminprojektet.

Känns det OK för dig som miljöpartist att allemansrätt och strandskydd upphävs och att det kommer att krävas entréavgift för att få tillgång till området och vad säger du om planerna på att riva motionscentralen? Hur högt i taket är det egentligen i ditt parti eller kostar det för mycket att ifrågasätta Per-Inge Lidéns ställningstagande?

Erik Forsberg

Miljövän i Skattkärr

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.