Här går vi på vänster sida

Debatt
PUBLICERAD:
Vi vill förtydliga att detta inte är nödvändigt, utan det räcker med en tydligare skyltning och att vi i Karlstad bestämmer oss för att på de oreglerade gångvägarna går vi alla på vänster sida, skriver Håkan Holm Alteblad och Emelie Vennberg.
Foto: Andreas Pettersson/Socialdemokraterna
Vår idé handlar om att gångtrafikanter dels, genom en informationskampanj, ska känna till regeln om att hålla till vänster och alltid möta cyklisterna på gemensamma gång- och cykelvägar, skriver Håkan Holm Alteblad och Emelie Vennberg.

På torsdag i Karlstads kommunfullmäktige, så behandlas vår motion om en informationskampanj och fler markeringar i gång- och cykelvägar för att förstärka trafiksäkerheten och få till ett bättre samarbete mellan gångtrafikanter och cyklister.

Vår idé handlar om att gångtrafikanter dels, genom en informationskampanj, ska känna till regeln om att hålla till vänster och alltid möta cyklisterna på gemensamma gång- och cykelvägar. Dels att på de oreglerade gångvägarna, bestämmer vi oss för att också hålla till vänster, för att få till en tydlighet och ett konsekvent beteende i trafiken. För ett bra och säkert samarbete mellan gångtrafikanter och cyklister, så är det också nödvändigt att cyklisterna slutar att cykla på trottoarer, det är inte tillåtet.

Vi har fått mycket positiv respons från Karlstadsborna och förstärkts i vår övertygelse om att det råder förvirring och att ett förtydligande är nödvändigt.

Under kommunens beredning av motionen så har man bland annat lyft kostnaderna för att bredda GC-vägar, något som är nödvändigt för att separera gång- och cykelbanor. Det innebär förstås ökade kostnader och omprioriteringar. Vi vill förtydliga att detta inte är nödvändigt, utan det räcker med en tydligare skyltning och att vi i Karlstad bestämmer oss för att på de oreglerade gångvägarna går vi alla på vänster sida. På den bifogade bilden ser ni exempel på hur skyltarna skulle kunna se ut.

Håkan Holm Alteblad (S)

Emelie Vennberg (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.