Stängd Norgegräns igen

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Så var det stängt igen.
Foto: Lisa Olaison

Så har då Norge stängt gränsen mot Värmland, och resten av Sverige med undantag för Kalmar, igen. Det är tredje gången sedan coronapandemin bröt ut, och det börjar bli svårt att hänga med i norrmännens alla svängningar hit och dit. Allt på grund av en godtyckligt vald gräns av antalet smittfall per tvåveckorsperiod, som dessutom är satt så lågt att minsta lilla utbrott någonstans kan få stora återverkningar.

Norges agerande är helt enkelt inte hållbart, och det handlar inte primärt om gränshandeln. Det handlar om hela sättet att bemöta pandemin. Det skapar otydlighet, ryckighet och osäkerhet. Det är verkligen inte långsiktigt hållbart och folk på båda sidor om gränser kommer att tappa förtroende, om de inte redan gjort det.

Lägg därtill att smittspridningen ökar än mer i Norge, så att flera platser i landet skulle behöva rödlistas från sig självt. Den norska smittspridningen är nog mer en konsekvens av att man varit mer nedstängda än Sverige varit, än av värmlänningarna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.