Återstarten bygger på utbildning som leder till jobb

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Utbildning är ett viktigt verktyg för oss socialdemokrater att säkra vägen tillbaka till jobb, i hela landet och genom hela livet, skriver Eva Nordmark, Anna Ekström (bilden) och Gunilla Svantorp.
Foto: Amir Nabizadeh/TT
Regeringen inför nu också vidgade möjligheter för arbetssökande att studera upp till ett år med bibehållen ersättning om Arbetsförmedlingen bedömer att det behövs för att få ett jobb, skriver Anna Ekström, Eva Nordmark och Gunilla Svantorp.

Arbetslösheten har ökat i coronapandemins kölvatten. Det drabbar oss alla, inte bara de som blir arbetslösa. Utbildning är ett viktigt verktyg för oss socialdemokrater att säkra vägen tillbaka till jobb, i hela landet och genom hela livet. Nu görs därför stora investeringar i utbildning som leder till de jobb som växer fram. Nyligen meddelade vi att fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning från Arbetsförmedlingen.

Många av de inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen har kort utbildning. Ungefär var tredje saknar gymnasieutbildning. Samtidigt finns det brist på utbildad personal inom många viktiga yrken. Fler arbetslösa behöver utbildning för att förbättra sina chanser till jobb.

Regeringens satsning på fler utbildningsplatser, kunskapslyftet, byggs ut ytterligare till mer än 140 000 platser 2021. Utbildningsplatserna inom den kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolan, yrkeshögskolan och högskolan ska bli fler.

Yrkeshögskolan kommer 2021 vara dubbel så stor som den var 2014. Bristyrkesutbildningar och korta, digitala och arbetsmarknadsrelevanta utbildningar står i fokus.

Gymnasial utbildning ska också bättre spegla arbetsmarknadens behov, då får ungdomarna jobb.

Regeringen inför nu också vidgade möjligheter för arbetssökande att studera upp till ett år med bibehållen ersättning om Arbetsförmedlingen bedömer att det behövs för att få ett jobb. Utvidgningen omfattar dels arbetslösa med behov av grundläggande eller gymnasial utbildning, dels långtidsarbetslösa med behov av eftergymnasiala studier. Inom yrkesvux och yrkeshögskolan finns flera kortare utbildningar som leder direkt till jobb, till exempel som vårdbiträde eller yrkesförare.

Oavsett om du står på tröskeln till vuxenlivet och ska skriva första raden på ditt CV, om du måste ställa om och ska skriva ett nytt avsnitt, eller om du påbörjar ett nytt kapitel av ditt liv i vårt land, ska det finnas utbildning som rustar dig för de jobb som finns och växer fram.

En socialdemokratisk återstart av Sverige bygger på många och goda utbildningsmöjligheter som leder till jobb. Så byggs ett starkt samhälle.

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Eva Nordmark (S)

Arbetsmarknadsminister

Gunilla Svantorp (S)

Ordförande, riksdagens utbildningsutskott

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.