Hoppa till huvudinnehållet

FN-mål gör Karlstad till en hållbar kommun

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I Karlstad finns potential i de globala målen och Agenda 2030 är en motor för kommunens hållbara tillväxtarbete. En mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun bidrar till större livskvalitet för invånarna, skriver Annelie Börjesson och Per-Samuel Nisser.

Nästa vecka inleder Karlstad sin hållbarhetsvecka, Globala Karlstad. Genom att utgå från Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN beslutade om 2015 har vi en universell plan för framtiden. Målet är bättre livskvalitet för alla kommuninvånare.

Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.
Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. Foto: Svenska FN-förbundet

Världens länder har i FN antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Syftet med målen, som antogs 2015, är att uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med bara tio år kvar till 2030 krävs kraftansträngningar såväl globalt som nationellt och lokalt om det ska lyckas. Karlstad är en av alla kommuner i hela landet som har antagit utmaningen.

Så skriver du en debattartikel

De globala målen gäller allt från sophantering till hälsoarbete, utbildning, jämlikhet, samhällsplanering, kollektivtrafik, klimat och miljö. Målen påverkar därför även kommunens styrdokument och strategiska plan. För Karlstads kommun är det viktigt att arbetet sker i nära kontakt med Karlstadsborna. Under Globala Karlstad är de globala målen i fokus genom inspirerande kunskapsförmedling, föreläsningar och utställningar. Alla kan delta i arbetet för ett mer hållbart Karlstad och en bättre värld.

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun.
Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun. Foto: Karlstads kommun

I år fyller FN 75 år. Det globala samarbetet har bidragit till en fredligare och bättre värld för hundratals miljoner människor. För ett par decennier sedan startade den utveckling som har inneburit bland annat drastiskt minskad fattigdom, förbättrad hälsa, bättre tillgång till rent vatten och sanitet och ökade möjligheter för världens flickor och kvinnor. Utvecklingen har fortsatt på flera områden men stagnerat på andra och några av målen i Agenda 2030 går faktiskt åt fel håll. Den pågående coronapandemin försvårar situationen för både FN och enskilda länder. Därför krävs nya ansträngningar, inte minst för att stödja världens mest utsatta.

Sverige ligger i ett internationellt perspektiv långt fram i arbetet med målen i Agenda 2030, men även här finns utmaningar. Till de mål som vi behöver fokusera på hör hållbar produktion och konsumtion, klimatförändringarna, havsmiljön och minskad ojämlikhet.

I Karlstad finns potential i de globala målen och Agenda 2030 är en motor för kommunens hållbara tillväxtarbete. En mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun bidrar till större livskvalitet för invånarna och bättre förutsättningar för framtida generationer. Nu stärks arbetet genom Karlstads deltagande i det nationella projektet Glokala Sverige som samlar nära hälften av landets kommuner och regioner i ett gemensamt arbete för hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030.

Tillsammans med Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner och med stöd av Sida bidrar Karlstad i arbetet för att Sverige ska nå målen i Agenda 2030. Under Globala Karlstad bjuder vi in dig för att inspirera till ett mer hållbart leverne.

Annelie Börjesson

Ordförande i Svenska FN-förbundet

Per-Samuel Nisser (M)

Kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun

Artikeltaggar

Agenda 2030Annelie BörjessonCoronavirusetDebattFNKarlstads kommunPer-Samuel NisserSidaSKLSvenska FN-förbundet