En demokratisk och jämlikhetsfråga

Debatt
PUBLICERAD:
När Postnord drabbas av sämre ekonomi höjs portot, vilket innebär att även de privata postföretagen kan höja sina porton och vinster, skriver Ola Lindholm.
Foto: Helena Landstedt/TT
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att företagare på mindre orter kan skicka brev och paket dagligen, för att de ska kunna fortsätta bedriva eller skapa nya verksamheter, skriver Ola Lindholm.

Att allt färre brev skickas med posten påverkar så klar ekonomin för Postnord. Men en annan faktor som också påverkar ekonomin är privatiseringen av posten. Ett av de första privata postföretagen verkade i Stockholm. Där är det tätt mellan postlådorna och breven behöver inte skickas med långa transporter, eftersom breven bara delades ut i Stockholm. Att det går att göra en större vinst då är ganska självklart, än om man måste dela ut brev i hela Sverige.

I stora delar av Värmland är det glesare mellan hushållen och brevlådorna sitter inte lika tätt som i storstäderna. Brev som skickas från eller till mindre orter behöver oftast transporteras längre väg till en högre kostnad. Förut när det bara fanns en post kunde vinsten från brevutdelningen i de större orterna finansiera brevutdelningen på landsbygden. Att det skulle vara samma kostnad att skicka brev inom hela Sverige sågs som en självklarhet.

Ur en demokratisk synvinkel är det viktigt att alla människor får information genom tidningar och brev eller att de kan vara med och påverka med insändare och brev till de styrande. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att företagare på mindre orter kan skicka brev och paket dagligen, för att de ska kunna fortsätta bedriva eller skapa nya verksamheter.

När Postnord drabbas av sämre ekonomi höjs portot, vilket innebär att även de privata postföretagen kan höja sina porton och vinster. När det ändå inte räcker med höjt porto kommer förslag på varannandagsutdelning av posten från Postnord. Till slut kanske det till och med blir så att staten måste gå in med skattemedel för att upprätthålla postens viktiga funktioner på landsbygden. Detta samtidigt som de privata postföretagen går med vinster när de slår sönder det finmaskiga infrastrukturnät som den gamla posten hade byggt upp.

Detta är en av de effekter som privatiseringen av viktiga samhällsfunktioner får, när privata aktiebolag tar delar av verksamheten. Enligt aktiebolagslagen gör dessa företag rätt som plockar russinen ur kakan eftersom aktiebolagen ska bedriva sin verksamhet med vinst. Men frågan är om det är bra för samhället som helhet.

Ola Lindholm

Bild- och medielärare, Sundsta-Älvkullegymnasiet MPC

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.