Kommunen svarar: "Vi måste ta ner en del träd"

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Kommunen svarar här på kritik mot trädfällning för nytt bostadsområde.
Foto: Anders Wiklund/TT
Svar på insändaren ”Karlstadsborna berövas ytterligare en grön oas” av ”Arg och bestört”.

Det är sant att det händer mycket i området intill Södra Kroppkärr. Här planerar vi för uppåt 120 bostäder och en större förskola. Under några års tid har vi tagit fram en detaljplan för byggandet och det är först nu som det blir verklighet i området.

Tyvärr så är det näst intill ofrånkomligt att det inte blir en hel del stök och buller under byggnationstiden. Vi har förståelse för att det kan upplevas störande.

Vi har tagit ner träd inför att vi ska börja bygga det nya bostadsområdet. All mark som ska bli gator, busshållplats på östra infarten, gång- och cykelbanor och bostäder har avverkats. Vi har även gallrat ur skogspartier som ligger precis intill det nya bostadsområdet för att det ska vara en trygg och säker bebyggelsenära skog som kan bestå över lång tid. Det handlar bland annat om att ta ned en del träd som hade riskerat att falla på framtida fastigheter.

Träd i sig dämpar egentligen inte bullret men de har en viktig visuell betydelse, att de avskärmar biltrafiken. Just nu kanske det ser lite glest ut i skogskanten, men genom att gallra ur har vi skapat plats för nya huvudstammar för bland annat lövträd och bra förutsättningar för hasselbuskar. Dessa kan växa sig stora och skapa insynsskydd och en upplevd barriär i framtiden.

Vi har utrett bullerfrågan i det nya området och bostäderna där klarar de uppsatta riktlinjerna för bullervärden som krävs både vid fasad och för uteplats.

För att kunna skapa nya bostadsområden måste vi ta ner en del träd, men den gröna oasen som utgörs av bland annat Trollkoneberget finns kvar.

Tanken i detta område har varit att skapa en låg och småskalig bebyggelse med mycket grön växtlighet emellan som kompletterar och fyller på i de östra delarna av det redan så populära Södra Kroppkärr.

Vi tror och hoppas på att detta nya bostadsområde ska bli en tillgång för de som vill flytta hit och njuta och nyttja den fina omgivningen kring Trollkoneberget, Alsternäset och Kroppkärrssjön.

Karolina Norlin, stadsbyggnadsplanerare

Mathilda Rusman, projektledare för utvecklingen av området

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.