Farmaceuter beredda att bidra mer i läkemedelshanteringen

Debatt
PUBLICERAD:
Recept har en begränsad giltighetstid. När kunden kommer till apoteket händer det inte sällan att receptet har gått ut, skriver Louise Skalin.
Foto: Johan Nilsson/TT
Tillgängligheten till apoteksservice skulle öka om farmaceuter i större utsträckning med hjälp av modern teknik skulle kunna agera via digitala kanaler, på samma sätt som nätläkare, skriver Louise Skalin.

Farmaceuter på apotek hjälper varje dag människor till en god och säker läkemedelsanvändning. Men vi skulle kunna göra mer för människors hälsa i hela landet om vi fick förnya utvalda recept, agera på distans och genom att få en betalningsmodell som gör det enklare att arbeta med stödprogram för patienter.

Vi farmaceuter ser till så att människor så smidigt som möjligt får tillgång till de läkemedel de behöver och vi ger de råd som behövs för att använda läkemedlen rätt. Varje gång vi lämnar ut läkemedel ser vi också över hur de fungerar med andra läkemedel. Vi går igenom med kunden hur läkemedlen upplevs fungera, stöttar med råd och reder ut eventuella problem. Dessutom minskar vi samhället kostnader genom att hantera läkemedelsförmånen och det generiska utbytet av läkemedel.

Vårt arbete kräver gedigen utbildning och en bred förståelse för hur läkemedel utgör en viktig del av hälso- och sjukvården. Farmaceuten är generalist och specialist på samma gång. Vi är beredda att ta ett större ansvar för att få ut mer nytta av läkemedel och de kostnader de medför för samhället. Här nedan är tre konkreta framtida scenarier där regleringar idag håller oss tillbaka men där vi, som en legitimerad yrkesgrupp och självständiga i vårt yrkesutövande, ser att vi skulle kunna bidra mer:

Farmaceuter borde få förnya recept på utvalda läkemedel. Recept har en begränsad giltighetstid. När kunden kommer till apoteket händer det inte sällan att receptet har gått ut. Men många människor är sina egna experter – de lever med sina läkemedel långa perioder av livet och vet hur de ska användas. För många krävs varken undersökning eller ny diagnos för att förnya ett recept och med säkra rutiner och dokumentation skulle en farmaceut kunna förnya många recept på ett patientsäkert sätt. Liknande system finns i flera länder där det fungerar utmärkt.

Farmaceuter borde få agera på distans. I dag är reglerna att det ska finnas en farmaceut på plats för att ett apotek ska kunna hålla öppet. Demografiska rörelser och en ojämn fördelning av farmaceuter i landet gör att det på vissa orter, ofta i glesbygd, inte alltid finns farmaceuter tillgängliga. Tillgängligheten till apoteksservice skulle öka om farmaceuter i större utsträckning med hjälp av modern teknik skulle kunna agera via digitala kanaler, på samma sätt som nätläkare. Då skulle receptexpeditionen delvis kunna skötas på distans samtidigt som andra personalgrupper skulle kunna bemanna själva apoteket. Vi tror att det vore en bra lösning som också skulle göra det möjligt att behålla fler apotek i glesbygd.

Patientstödsprogram borde få ekonomiskt stöd. Ett stort slöseri med offentliga medel är när läkemedel skrivs ut men sedan av olika anledningar inte används på rätt sätt. Här skulle farmaceuter kunna bidra med extra stödjande insatser till olika patientgrupper. Likväl som läkemedel subventioneras borde tjänster av detta slag kunna subventioneras. Vi har genomfört sådana program för bland annat diabetespatienter med mycket goda resultat. Frågan är aktuell och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har gett förslag på hur det här skulle kunna utvecklas vidare. Apoteket ser vinster i att komma snabbare framåt och arbetar för att kunna starta fler patientstödsprogram.

Dessa föreslagna åtgärder skulle kunna underlätta tillgången till läkemedel och ge vinster för samhället. Inom apoteksverksamheten pågår hela tiden förbättringar inom det befintliga regelverket, men med förenklade regler inom vissa områden skulle vi kunna åstadkomma betydligt mer.

Louise Skalin

Chefsfarmaceut, Apoteket

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.