Stöd och hjälp till brottsutsatta barn

Debatt
PUBLICERAD:
Många som utsatts för dessa brott reagerar med rädsla som håller i sig under en lång tid, skriver Monica Ekström och CG Gustafsson.
Foto: Jessica Gow/TT
Det är vardag för många barn och unga att utsättas för stölder av pengar, kläder, cyklar och mobiltelefoner samt kränkningar i form av mobbing med mera, skriver Monica Ekström och CG Gustafsson.

Det är inte barnet som ska anpassa sig till samhället, utan samhället som ska anpassa sig till barnet. Så sa Ellen Key i sin flammande appell Barnets århundrade. Ord som passar bra att påminna om idag på Internationella barndagen. En dag som inrättades i samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnets rättigheter. Då rekommenderades alla länder att inrätta dagen för att ge uppmärksamhet åt barns situation världen över och för att främja förståelse mellan barn.

Första måndagen i oktober var den dag som rekommenderades. En dag som inte ägnas så mycket uppmärksamhet. Istället är fokus riktat mot den 20 november som är den dag då FN, 1989 antog Konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Från den 1 januari i år är Barnkonventionen dessutom lag i Sverige, vilket innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.

Brottsofferjouren Värmland tycker det är angeläget att ta tillfället i akt och uppmärksamma den här dagen och fokusera på barnets rättigheter. Brottsofferjouren som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga möter också barn och unga. Många ungdomar förstår inte själva att det de utsätts för faktiskt är ett brott. Det är vardag för många barn och unga att utsättas för stölder av pengar, kläder, cyklar och mobiltelefoner samt kränkningar i form av mobbing med mera. Detta sker både i skolan och på fritiden.

Rån, misshandel och hot är mycket allvarliga brott, även om det inte alltid blir märken av våldet eller att rånet ”bara” gäller några kronor. Många som utsatts för dessa brott reagerar med rädsla som håller i sig under en lång tid. Det är därför viktigt att kunna berätta för någon om händelserna och att göra en polisanmälan. Här kan Brottsofferjouren bidra med stöd och hjälp. Ett stöd som kan göra skillnad.

Barndomen har ett egenvärde i sig och får aldrig ses enbart som en transportsträcka till vuxenlivet. Därför är trygga och goda uppväxtvillkor avgörande och barn har därmed rätt till en barndom fri från våld och övergrepp.

Vi kan inte skänka barnen framtiden, men vi kan ge dem nuet!

Monica Ekström

Ordförande, Brottsofferjouren Värmland

CG Gustafsson

Samordnare med särskilt ansvar Barn och Unga, Brottsofferjouren Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.