Vi måste kunna känna oss trygga

Debatt
PUBLICERAD:
Karlstad har även ett trygghetscenter på Drottninggatan där representanter från polisen, kommunen, räddningstjänst och Brottsofferjouren Värmland sitter samlade och besvarar dina frågor, skriver Sara Kihlström.
Foto: Marianne Eriksson
Kommunen, föreningslivet, polisen, och samfunden kan göra mycket men inte allt. Det handlar om vilken attityd och civilkurage vi har och om hur vi agerar när något är fel, skriver Sara Kihlström.

I en artikel i NWT från den 21 september kunde vi läsa att ännu en kvinna blivit ofredad av en cykelman som tror sig ha rätten att åka runt och trakassera kvinnor.

Stopp, det är min kropp, är något många lär sig redan på förskolenivå. Alla ska ha rätten till sin kropp och var gränserna går. Även om många försöker ta ett samhällsansvar och lära ut detta så har uppenbarligen inte polletten trillat ner hos vissa.

I Karlstad ska vi känna oss trygga vid hemgång på kvällarna. Ingen ska behöva oroa sig för en cykel som kommer rullandes eller behöva byta sida om trottoaren för att någon kommer mötandes. Mitt Karlstad ska upplevas tryggt och säkert. Vad görs för att vår stad ska fortsätta att utvecklas åt rätt håll?

Karlstads centrum är certifierade med purple flag, detta erhålls då flera olika aktörer har ett variationsrikt utbud under kvällar och helger, även att man jobbar med ljussättning av olika slag. Karlstad har även ett trygghetscenter på Drottninggatan där representanter från polisen, kommunen, räddningstjänst och Brottsofferjouren Värmland sitter samlade och besvarar dina frågor. Kommunen arbetar även med ungdomar för trygghet, vuxna för trygghet och med politisk styrning har utökning av fältassistenter nyss skett.

Sedan har vi även goda exempel som kyrkans ungdomsbuss som gjort ett otroligt fint arbete. Under de tio år som de varit aktiva, har de gjort stor skillnad på ett individuellt plan för många ungdomar och de senaste tre fredagarna har de haft över 500 besökare, så nog finns ett behov av samtal och medmänsklighet.

Kommunen, föreningslivet, polisen, och samfunden kan göra mycket men inte allt. Det handlar om vilken attityd och civilkurage vi har och om hur vi agerar när något är fel.

Vi kristdemokrater strävar efter ett samhälle som uppmanar till att hjälpa varandra, bekanta som främlingar. Medmänskligheten och tilliten växer när alla hjälps åt. Det är du och jag som bygger samhället underifrån och som förändrar staden till ett varmare ställe att leva och verka i. Kristdemokraterna arbetar för en politik som värnar om tryggheten, tilliten och ett fortsatt byggande på gemenskapen i samhället. Vi är inte starkare än vår svagaste länk.

Min uppmaning är att som medmänniska stanna upp i vardagen och reflektera över hur vi tillsammans kan skapa ett tryggare samhälle, där vi inte känner att vi behöver slänga misstänksamma blickar på varandra på stan och att vi både ifrågasätter och utmanar de krafter som vill förminska kvinnor i alla former.

Sara Kihlström

Kristdemokrat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.