Hoppa till huvudinnehållet

Det kunde ha varit starten på något bättre i Hammarö kommun

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Centern är ett rent maktparti. Margareta Ivarsson lyckades igen klamra sig fast vid makten. Hon kan byta sida igen, skriver Lars Westling.
Centern är ett rent maktparti. Margareta Ivarsson lyckades igen klamra sig fast vid makten. Hon kan byta sida igen, skriver Lars Westling. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Därför tror jag att det bara finns en väg. Gå upp i Karlstad! Trots Hammarös dåliga ekonomi tror jag att Karlstad är intresserade. Även Hammaröborna borde gilla det, skriver Lars Westling.

Nu börjar man se hur den politiska makten formerar sig på Hammarö. Margareta Ivarsson är vinnare, som vanligt. De stora förlorarna är resterna av Hammarösamverkan. Till stor del självförvållat! Kommunalråden har inte förankrat sin politik hos sina samarbetspartner och de tidigare SD-politikerna som var en del av majoritetsunderlaget. Det verkar ha varit ett stort demokratiskt underskott runt Bosse Henriksson, även inom det egna partiet om man skall tro insändaren från "besviken moderat".

Det nya styret kunde ha varit starten på något bättre. Nu verkar man bara ramla in i gamla hjulspår. I den nya majoriteten finns både Miljöpartiet och Centerpartiet. Det första partiet är okunnigt, fortfarande mycket oerfaret och i praktiken ett skolparti med mycket tydliga borgerliga värderingar. Hur skall Socialdemokraterna och Vänstern kunna skapa en mera likvärdig skola tillsammans med det partiet?

Centern är ett rent maktparti. Margareta Ivarsson lyckades igen klamra sig fast vid makten. Hon kan byta sida igen. Vänstern har varit ett bra oppositionsparti. Däremot är det inget sparsamt parti! Man kan fråga sig hur Socialdemokraterna tillsammans med de här partierna skall kunna sanera kommunens ekonomi? Det räcker inte med att käckt utropa att "nu kör vi" som en av de nya S-politikerna skriver på Facebook! Det kommer att krävas nytänkande, samarbetsförmåga, och inte minst mod!

Så skriver du en debattartikel

Om man ser de nya politiker som nu skall ta över makten slås man av hur många som är nära släkt. Familjerna Bagge (MP) och Bäckman (S) kommer att ha ett stort inflytande. En orsak till detta är att alla partier har för få aktiva politiker. Om det funnits flera aktiva moderater, hade Bosse Henriksson troligtvis bytts ut. Kenth Carlsson (KD) har i en debattartikel sett samma utveckling när det gäller antal politiker.

Om inte det finns tillräckligt många kompetenta politiker borde den politiska organisationen minskas – färre nämnder med mindre antal ledamöter. Det skulle dessutom ge ett aktivare fullmäktige, en effektivare organisation och behövliga besparingar. Tyvärr kommer de små partierna att stoppa sådana förslag eftersom deras allt för stora makt skulle hotas. Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna verkar ha viljan och förmågan att tänka nytt.

Därför tror jag att det bara finns en väg. Gå upp i Karlstad! Trots Hammarös dåliga ekonomi tror jag att Karlstad är intresserade. Även Hammaröborna borde gilla det. Det blir många tusenlappar i lägre skatt. Om vi blir en del av Karlstad skulle en del partier få betydligt svårare att driva politik utifrån egna intressen och inte Hammarös bästa. En grupp som definitivt inte är intresserade är nuvarande politiker. Den nya majoriteten har uttryckt det tydligt. Det är inte svårt att förstå varför.

Vill Hammaröborna ha till en förändring, krävs en folkomröstning och ett parti som driver frågan. Bollen är er, Hammaröbor!

Lars Westling

Skoghall

Artikeltaggar

Bosse HenrikssonCenterpartietDebattHammarö kommunKenth CarlssonKristdemokraternaMargareta IvarssonMiljöpartietModeraternaSocialdemokraternaVänsterpartiet