Hoppa till huvudinnehållet

Danielsson: Kamp mot klassrelaterad cancer

Publicerad:
Det är min viktigaste prioritering i det nyinrättade utskottet. Det handlar egentligen om något som borde vara självklart – att ingen ska dö eller bli sjuk av sitt jobb, skriver Johan Danielsson.
Det är min viktigaste prioritering i det nyinrättade utskottet. Det handlar egentligen om något som borde vara självklart – att ingen ska dö eller bli sjuk av sitt jobb, skriver Johan Danielsson. Foto: Fredrik Persson / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Direkt från Europaparlamentet

Vi måste bekämpa den klassrelaterade ojämlikheten i folkhälsan genom att minimera cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen, skriver Johan Danielsson.

Höstens arbete i Europaparlamentet är igång. En av de största frågorna för EU-samarbetet under hösten är förhandlingarna med Storbritannien om en ny relation efter Brexit. En överenskommelse måste ha nåtts innan oktober för att vi ska undvika en hård Brexit vid årsskiftet. Jag är inblandad i förhandlingarna som transportutskottets rapportör. Men under hösten ska jag även ta mig an ett helt nytt utskott. Innan sommaren beslutade parlamentet att tillsätta ett särskilt utskott för kampen mot cancer, där jag kommer att sitta som den ende svenske ledamoten.

För mig är det en självklar prioritering. I Europa dör 1.3 miljoner människor årligen i cancer och det finns tydliga mönster i vem som blir sjuk. Det råder ingen tvekan om sambandet mellan cancer och arbetsmiljö. Arbetsrelaterad cancer är den främsta orsaken till att människor dör på grund av sina jobb. Det handlar om 100 000 européer varje år.

Den klassrelaterade ojämlikheten i hälsa är genomgående på område efter område. Likaså när det kommer till arbetsrelaterad cancer. Det är vanligare att arbetare utsätts för exponering av cancerogena ämnen i sitt arbete än tjänstemän. Extra utsatta är också arbetstagare med visstidsanställningar, migranter och säsongsarbetare.

Vi måste bekämpa den klassrelaterade ojämlikheten i folkhälsan genom att minimera cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. Det är helt oacceptabelt att människor dör helt i onödan av en sjukdom som arbetsgivaren kan förebygga genom preventiva åtgärder. Det är min viktigaste prioritering i det nyinrättade utskottet. Det handlar egentligen om något som borde vara självklart – att ingen ska dö eller bli sjuk av sitt jobb.

Frågan är dock infekterad då det i grunden handlar om makt och ekonomiska intressen. Tyvärr är det många som ser arbetsmiljöarbete som en administrativ och ekonomisk börda. Vi socialdemokrater vill sätta den mänskliga hälsan framför kortsiktiga vinstintressen. Vi måste skapa alternativa arbets- och produktionssätt, sätta skarpa gränsvärden, genomföra preventiva åtgärder och ha bättre kontroll och efterlevnad.

Även om man själv inte är drabbad, känner vi nog alla till någon som fått cancer. Vetskapen att många av dessa sjukdoms- och dödsfall sker helt i onödan är milt uttryckt för jävligt. EU har här en viktig roll att spela genom att sätta upp gemensamma spelregler som gäller för alla på den inre marknaden. Vägen framåt måste vara ett Europa som konkurrerar med kvalificerade jobb och goda villkor, och där ingen blir sjuk eller dör av jobbet.

Tanken är att Europaparlamentet om ett år ska ha arbetat fram en position med tydliga krav på åtgärder för att bekämpa cancer. Jag kommer kräva en nollvision för arbetsrelaterad cancer, med förslag till konkreta åtgärder och stöd för att EU-länderna ska kunna uppfylla målet. Därtill måste EU anta ytterligare bindande gränsvärden för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. EU måste gå i bräschen och säkerställa att det finns regler och kontroller som stoppar företag som utsätter arbetstagare för livsfara.

Johan Danielsson

Europaparlamentariker (S)

Artikeltaggar

ArbetslivBrexitCancerEUEuropaparlamentetJämställdhetJohan DanielssonSignerat