Bostäder för alla kräver nytänkande

Debatt
PUBLICERAD:
Det finns i dag en brist på lägenheter i våra mindre tätorter och i Karlstads tätort ser vi att det saknas småhus och radhus. Vi behöver tänka om för att lösa dessa utmaningar, skriver Monika Bubholz och Emma Hult.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Miljöpartiet i Karlstad vill att det ska byggas fler bostäder i våra mindre tätorter. Vi ser att dubbel markanvisning kan vara en metod som bidrar till fler bostäder i våra yttre stadsdelar, skriver Monika Bubholz och Emma Hult.

Många bor i dag i bostäder som egentligen inte passar deras behov. Det kan vara för dyrt, för litet eller långt från jobb. Flerbarnsfamiljer bor trängre i Sveriges städer och för de med tre barn eller fler är en större lägenhet nästan aldrig ett alternativ. Bostadsområden är ofta enformigt utformade, vilket gör det svårare att flytta i sitt närområde och kunna låta barnen gå kvar i samma förskola eller skola.

Samtidigt har unga vuxna det svårt att alls komma in på bostadsmarknaden. Många hankar sig runt i andra hand eller fortsätter plugga för att behålla studentlyan. Andra blir kvar hemma hos föräldrarna. Många lämnar också bygder de älskar och flyttar till städer för jobb och studier. Men alla vill inte bo i stan.

Det finns i dag en brist på lägenheter i våra mindre tätorter och i Karlstads tätort ser vi att det saknas småhus och radhus. Vi behöver tänka om för att lösa dessa utmaningar. Det har byggts mycket de senaste åren, men främst relativt dyra lägenheter i Karlstads centrum. Miljöpartiet i Karlstad vill att det ska byggas fler bostäder i våra mindre tätorter. Vi ser att dubbel markanvisning kan vara en metod som bidrar till fler bostäder i våra yttre stadsdelar.

Aktivt arbete med stadsplanering är också en nyckelfaktor för att bygga mer hållbart. Det kan innebära att man bygger bostäder med högre och lägre standarder i samma huskropp eller bostadsområde, så att ett område kan erbjuda olika hyresnivåer. Ett annat sätt är att bjuda in dem som ska bo i huset för att vara delaktiga när det byggs, genom så kallad byggemenskap.

Det finns många exempel på vad sådana samarbeten kan leda till – goda gemenskapsutrymmen, trevliga innergårdar eller flexibla planlösningar. Vi ser också möjligheter för kollektiva boendelösningar, på så vis skapas billigare bostäder, och till att förtäta genom att bygga på ovanpå befintliga hus.

Vi ser också att det vore bra om socialnämnden får delta i planeringen av nya bostäder för att bygga in social hållbarhet och trygghet. Vi har sett kommuner som, i dialog med dem som ska bygga, beslutar att en viss andel bostäder i ett projekt ska vända sig till de med lägre inkomster. Metoden Bostad först, som bygger på att erbjuda permanent boende till hemlösa är också viktig.

Miljöpartiet vill att bostadsbidraget ska höjas. Det ökar friheten för människor med lägre inkomster att hitta lämpliga boenden. I kombination med att regeringen satsar på investeringsstöd för klimatsmarta hyresrätter med lägre hyra i hela landet, skapar det större möjligheter för familjer och enskilda att hitta rätt på bostadsmarknaden.

Under pandemin har allt fler upptäckt att distansarbete kan ha vissa fördelar. Det öppnar upp för fler att hitta ett drömboende en bit ifrån arbetsplatsen. Miljöpartiet vill införa statliga egnahemslån, som möjliggör nybyggnation eller renovering av övergivna hus som skapar nya året runt-bostäder. Det finns många platser runt om i vårt land där banken ofta säger nej till lån för att bygga eller köpa hus. Ofta små orter där befolkningen sakta försvinner.

För att skapa ett mer hållbart Karlstad och Sverige, behöver vi arbeta för att människor har ett bra boende, oavsett inkomst, och att både de utmaningar som finns i trånga miljonprogramsområden och på landsbygden kan lösas. En bostadspolitik för alla människor behöver politik och åtgärder på alla nivåer.

Monika Bubholz (MP)

Språkrör, Miljöpartiet i Karlstad

Emma Hult (MP)

Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.