Bra och dåligt om migration

Ledare
PUBLICERAD:
EU-kommissionären Ylva Johansson presenterar en ny migrationspolitik.
Foto: Stephanie Lecocq/Pool/AFP
Den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson har inte haft något lätt uppgift att ta fram nya EU-gemensamma regler kring migrationen. De förslag som ändå lades fram i går vittnar dock om större realism än tidigare, men kan likväl stöta på svårigheter i kommande förhandlingar.

Det tydligaste beskedet, som var helt väntat, var att EU-kommissionen ger upp tanken på en tvingande omfördelningar av asylsökande mellan medlemsländerna. Länder som tar emot fler må tycka hur illa som helst om att vissa länder i framför allt Central- och Östeuropa stänger sina gränser, men att tvinga dessa att öppna portarna var orealistiskt och ogörligt från början. Det är som det är, och det är bara att gilla läget, vilket Johansson och hennes kollega Margaritis Schinas också gjort.

När förslagen presenterades stod det också klart att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen överdrev en smula när hon i sitt linjetal i förra veckan sade att Dublinförordningen skall skrotas. Huvudkomponenten i Dublinreglerna är att asyl i första hand skall sökas i det första mottagande landet, något som länder som Italien och Grekland tyngts mycket av. Men denna grundprincip kommer att leva kvar även med kommissionens nya förslag.

Skillnaden blir att man vill strama upp regelverket så att en asylsökande inte bara kan försvinna och sedan dyka upp i ett annat land, vilket är bra. Tidigare kunde man som asylsökande få sin ansökan prövad i ett annat land om det fanns en kärnfamiljsanknytning. Ett annat mindre bra förslag är att man nu vill utöka det till att omfatta även syskon, eller om man tidigare studerat eller arbetat i ett annat land än mottagarlandet. Detta riskerar att skapa olyckliga incitament och att länder som Sverige, som tidigare tagit emot oerhört många, även fortsättningsvis kommer att få ta emot många.

Annars är det bra att man förstärker och vill snabba på asylprocessen så att de som "ankommer irreguljärt" skall granskas inom fem dagar, och att de som bedöms ha liten möjlighet att få asyl skickas till ett så kallat gränsförfarande där de snabbare kan avvisas. Överhuvudtaget betonade Ylva Johansson mycket just frågan om ett snabbt återvändande för de som inte har rätt att stanna. Det är bra, men står och faller med hur väl genomförandet blir.

Men vad skall då de länder som inte själva vill ta emot så många asylsökande får göra? Tanken är att de skall kunna avlasta andra medlemsländer med att ansvara för avvisningen av dem som saknar asylskäl. Det är väl inte en orimlig tanke, men det kan stupa på det finstilta som säger att om hemlandet vägrar ta emot så måste EU-landet göra det.

Länder som upplever sig överväldigade skall också kunna ringa i en varningsklocka, och då måste övriga medlemsländer hjälpa till. Frågan är dock vad det betyder då det inte finns någon tvingande omfördelningsmekanism. Blir hela EU överväldigat, som under migrationskrisen 2015, är det lätt att inse hur lite varningsklockorna skulle hjälpa om alla ringer i dem samtidigt.

På det stora hela är de flesta förslagen bra, men en del invändningar. Men det gäller att inse att EU inte kan hjälpa oss om vi inte förmår att hjälpa oss själva genom att vi stramar upp våra egna regler. Utan det så kommer lockelserna att söka sig till Sverige kvarstå.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.