Hoppa till huvudinnehållet

Sluta finansiera islamism – stryp stödet till Ibn Rushd

Publicerad:
Det är med andra ord tydligt att svenska värderingar och svenska lagar inte är det primära intresset för Muslimska brödraskapet och ger därmed skäl till oro över Ibn Rushds värderingar, skriver Ljubica Jasic Modin (bilden) och Gabriel Kroon.
Det är med andra ord tydligt att svenska värderingar och svenska lagar inte är det primära intresset för Muslimska brödraskapet och ger därmed skäl till oro över Ibn Rushds värderingar, skriver Ljubica Jasic Modin (bilden) och Gabriel Kroon. Foto: Fredrik Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med anledning av Ibn Rushds inställning till vårt land, vårt sätt att leva och våra svenska kärnvärderingar måste det ekonomiska stödet upphöra, skriver Ljubica Jasic Modin och Gabriel Kroon.

Demokrati och jämställdhet mellan könen inom en verksamhet är ett krav för att organisationer, föreningar och förbund ska beviljas ekonomiskt stöd från stat, region och kommun.

Ibn Rushd skriver på sin hemsida under avsnittet om deras vision att de ”värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter oberoende av vem man är, hur man ser ut eller vad man tror på”. Däremot visar deras tidigare ställningstaganden att de inte ställer sig bakom de grundläggande svenska värderingarna så som de själva skriver på sin hemsida.

Ett tydligt exempel på detta var deras markering mot Sverige 2013. Tillsammans med flera andra islamistiska organisationer lämnade de in en alternativ rapport, en form av anmälan, till FN där de kritiserade Sverige som nation och det fokuserade arbetet här mot hedersvåld och hedersförtryck. De menade på att rapporten Gift mot sin vilja som publicerades av dåvarande Ungdomsstyrelsen, numera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), skuldbelagde den islamska kulturen på ett orättvist sätt.

Så skriver du en debattartikel

Utöver tidigare felaktig hantering av skattemedel som beviljats för folkbildning och studieförbundsverksamhet, har Ibn Rushds ledning haft återkommande täta kontakter med den radikala rörelsen Muslimska brödraskapet.

Sverigedemokraterna ser det som ytterst allvarligt att Ibn Rushd krokar arm med en rörelse vars motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan. Det är med andra ord tydligt att svenska värderingar och svenska lagar inte är det primära intresset för Muslimska brödraskapet och ger därmed skäl till oro över Ibn Rushds värderingar.

Det är oroväckande att politisk islam radikaliserar unga muslimer i Sverige. Särskilt med tanke på Muslimska brödraskapets direkta inflytande över Sveriges unga muslimer och det alarmerande antal ungdomar från Sveriges utanförskapsområden som valde ansluta sig till Islamska Statens heliga krig i Mellanöstern.

Folkbildningsrådet har låtit Ibn Rushd granskas i utredningen När tilliten prövas som presenterades under hösten 2019. I granskningen framkom allvarliga brister i det demokratiska uppdraget. Brister så pass allvarliga att studieförbundet uppmanades åtgärda dessa omedelbart. Bland annat har studieförbundet i flera års tid bjudit in och genomfört aktiviteter tillsammans med kända antisemiter och homofober samt förespråkare av islamiskt krig, jihad.

Göteborgs stad beslutade häromveckan att frysa sitt stöd till Ibn Rushd efter att ha kartlagt studieförbundets samarbetspartners och sett att flera ägnade sig åt extremism. Med anledning av Ibn Rushds inställning till vårt land, vårt sätt att leva och våra svenska kärnvärderingar måste det ekonomiska stödet upphöra. Att följa efter Göteborgs markering måste vara det självklara valet för resten av landet om vår demokrati ska värnas.

Våra gemensamma medel ska inte bidra till islamistisk radikalisering av unga, polarisering av samhället och förminskning av problematiken kring hedersvåld.

Ljubica Jasic Modin (SD)

Regionråd, Region Värmland

Gabriel Kroon (SD)

Gruppledare, Region Stockholm

Artikeltaggar

DebattExtremismFNGöteborgs stadIbn RushdIslamismLjubica Jasic ModinMUCFSocialdemokraternaSverigedemokraterna