Karlstads kommun – vad i hela friden håller ni på med?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten har åsikter om vägarbetet på Rosenborgsgatan i Karlstad (bilden är dock från annat vägbygge). Kommunen svarar.
Foto: MIKAEL FRITZON / TT
Rosenborgsgatan i Karlstad, vad händer här?

Jag åker här dagligen och förundras över projektledningen.

Det har nästan tagit samma tid att bygga nya E18-sträckningen förbi Sörmon som att bara bygga om Rosenborgsgatan.

Ingen struktur i anläggningsarbetet, vi spränger lite här och lite där, vi gräver lite här och lite där.

Och som grädde på moset nu när asfalteringen kommer igång efter semestern, vad händer då?

Jo, vi asfalterar lite här och lite där, men vad i hela världen håller ni på med?

Den absolut viktigaste infrastrukturen enligt Karlstads kommun är ju cykelbanor.

Men den är fortfarande inte asfalterad så cyklisterna ska cykla ihop med bilisterna och bussar för att cykelbanan återigen grävs upp, byte av trummor, nya ledningar, fast den är vältrad och färdig för asfaltering!

Vad håller ni på med?

Detta kommer att gå till historien som en väg som har varit så otroligt svårbygd fast den bara är bara är cirka 900 meter.

Det är många som pendlar den vägen till bland annat Karlstad största arbetsplats. Man kan ju undra hur stadsplanerarna tänker egentligen angående infrastrukturen i Karlstad?

Pendlare

Svar direkt:

Vi förstår att det upplevs som stökigt längs Rosenborgsgatan.

Vi bygger inte bara om vägen utan förbereder för ett helt nytt bostadsområde som ska rymma omkring 4 000 bostäder, service, handel, skola och förskolor när det står klart.

Vi bygger ny infrastruktur till Jakobsberg viket innebär att vi ska dra fram ström, vatten, avlopp, dagvattenledningar, fjärrvärme samt fiber.

Vi bygger också ett promenadstråk vid Marieberghallen som kopplar ihop Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen. Vi har även förnyat vatten- och avloppsledningarna i Rosenborgsgatan och utanför Regionens hus. Fjärrvärmeledningar har lagts ned i exploateringsområdet och hela vägen mot Fågelsångsvägen.

Även om inte cykelbanan varit asfalterad har gående och cyklister under hela tiden haft tillgång till tillfälliga separata gång- och cykelvägar, under förutsättning att de följt skyltningen. Anledningen till att det har grävts upp på en del ställen som har sett färdiga ut är att vi har drabbats av kabelstölder i flera omgångar och då måste vi gräva upp för att lägg ner en ny kabel.

Vi vet att detta är ett viktigt pendelstråk för många och har därför anpassat arbetet så att vi hela tiden kunnat ha trafiken öppen.

Samtidigt är det en av anledningarna till att vi asfalterar ”lite här och lite där” som du skriver. Det är för att du ska kunna ta dig fram under tiden vi arbetar. Alternativet hade varit att stänga gatan helt men det hade också skapat irritation och orsakat trafikproblem på andra ställen.

Även om det kan kännas som att arbetet dragit ut på tiden så ligger vi långt före i tidsplan och hoppas att denna etapp av infrastrukturen ska vara klar inom ett par månader.

Stefan Prochazka, projektledare Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.