Skolan behöver en återstart

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Därför vill vi höja kraven på blivande förskollärare. Det ska inte räcka med lägsta möjliga godkända betyg i svenskämnet för att kunna bli förskollärare, skriver Nyamko Sabuni och Arman Teimouri.
Foto: ALI LORESTANI/TT
Om klassresan börjar i klassrummet, så börjar integrationen i förskolan. För många barn är förskolan avgörande för att de ska få möjlighet att lära sig det svenska språket, skriver Nyamko Sabuni och Arman Teimouri.

Sverige behöver politik för att återstartas. Sedan pandemin slog till har många viktiga och akuta åtgärder vidtagits – men om vi ska skapa ett bättre samhälle och inge framtidshopp åt fler barn och unga behövs åtgärder som långsiktigt skapar ett starkare skolsystem.

Om klassresan börjar i klassrummet, så börjar integrationen i förskolan. För många barn är förskolan avgörande för att de ska få möjlighet att lära sig det svenska språket. För att det ska vara möjligt måste självfallet även personalen i förskolan behärska det svenska språket.

Dessvärre så är det inte ovanligt att färdigheterna i det svenska språket är undermåliga hos personalen på förskolor i utsatta områden. Det är ett problem vi inte får sopa under mattan. Därför vill vi höja kraven på blivande förskollärare. Det ska inte räcka med lägsta möjliga godkända betyg i svenskämnet för att kunna bli förskollärare.

Vi vill även att annan pedagogisk personal, som exempelvis barnskötare, ska mötas av höga krav på färdigheter i det svenska språket. Därför vill vi under del ömmande åren genomföra ett särskilt språklyft för personalen i förskolan. Liberalerna menar att alla förskolebarn i Värmland ska möta vuxna som har tillräckliga kunskaper i det svenska språket.

Pandemin har särskilt förstärkt bristerna i utsatta skolor. Ett exempel är att frånvaron har ökat kraftigt på socialt utsatta skolor. Då lärarledd undervisning är särskilt viktigt för elever som riskerar att inte nå målen i skolan är behoven av åtgärder för att reparera kunskapstappen större än någonsin.

För att fånga upp elever som hamnat efter finns lovskolan. Men i dag är kravet på huvudmännen att de enbart måste erbjuda lovskola till elever som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet och som går i årskurs 8 och 9. Liberalerna vill utöka lovskolan och göra det obligatoriskt för huvudmän att även erbjuda lovskola till elever i årskurs 6 och 7.

Den svenska skolan ska sätta kunskap i första rum och vara likvärdig. I det arbetet är lärarna helt avgörande. Ett problem är att andelen legitimerade och erfarna lärare är lägre på skolor där elevernas förutsättningar är sämre. Därför föreslår vi en stor satsning för att locka de bästa lärarna till de tuffaste skolorna. För att det ska lyckas vill vi se ett statligt stöd för utsatta skolor, som ska gå till att skapa en bättre arbetsmiljö för lärarna som söker sig till utsatta skolor.

Liberalerna sätter skolan först. Skolan ska vara som starkast där elevernas förutsättningar är som svagast. Med ett tydligt kunskapsuppdrag, ett attraktivt läraryrke och en skola där alla klassrum präglas av studiero är rätt väg att gå.

Nyamko Sabuni (L)

Partiledare

Arman Teimouri (L)

Riksdagsledamot, Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.