Unga ska få sexualundervisning av skolan, inte av porrindustrin

Debatt
PUBLICERAD:
För en bra sexualundervisning i skolan säkrar vi nu alltså detta genom ett examensmål så att färdigutbildade lärare måste ha dessa kunskaper, skriver Matilda Ernkrans och Gunilla Svantorp.
Foto: Berit Roald/NTB Scanpix/TT
Skolinspektionens granskning av kunskapsområdet sex och samlevnad visar att många lärare tycker att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad och att mer utbildning i frågorna behövs, skriver Matilda Ernkrans och Gunilla Svantorp.

Vi blir arga och upprörda när vi ser vittnesmål från unga tjejer och killar som får sin första bild av sex från porrindustrin. Det skapar en orimlig och skev bild av sex och relationer som skadar våra unga, både psykiskt och fysiskt. Här har skolan en enormt viktig roll att spela, för att vara en motvikt till porren och för att unga ska få lära sig inte bara om kroppen utan också om sexualitet och relationer i sexualundervisningen.

Skolan ska finnas där så alla får denna viktiga kunskap med sig ut i vuxenlivet och i framtida relationer. Socialdemokraterna har länge drivit på för att lärarna ska vara bättre rustade för att problematisera porr, könsnormer, sexuella övergrepp och effekter av utsatthet.

Nu har regeringen beslutat att göra kunskap om sex och relationer obligatoriskt i lärarutbildningarna. Det är ett beslut som betyder att alla lärare som kommer ut i svensk skola ska kunna undervisa om detta. Det behövs.

Skolinspektionens granskning av kunskapsområdet sex och samlevnad visar att många lärare tycker att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad och att mer utbildning i frågorna behövs. Samtidigt säger elever att dagens sexualundervisning alltför mycket fokuserar på biologi istället för relationer och jämställdhet.

De rapporter vi får om psykiska och fysiska skador som uppkommit efter att unga haft hård porrinspirerad sex är oacceptabla. Det visar på ett stort behov av att unga får kunskap om sex och relationer från andra vuxna i skolan. För att det ska vara möjligt kräver det att de lärare som ska möta eleverna i skolan har rätt förutsättningar. Kunskap om sex, identitet och relationer behövs inte bara i undervisningen, utan även i den dagliga kontakten med eleverna.

För en bra sexualundervisning i skolan säkrar vi nu alltså detta genom ett examensmål så att färdigutbildade lärare måste ha dessa kunskaper. Besluten är en del i regeringens och samarbetspartiernas arbete med att reformera lärarutbildningen, där vi i mitten på svensk politik är eniga om vikten av detta beslut. Ändringen kommer träda ikraft vid årsskiftet och från nästa hösttermin ska det nya målet gälla på lärarutbildningarna.

Detta är ett viktigt steg mot ett mer jämställt samhälle och en bättre skola.

Matilda Ernkrans (S)

Minister för högre utbildning och forskning

Gunilla Svantorp (S)

Ordförande utbildningsutskottet i riksdagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.