Värmland behöver säkrare och bättre vägar

Publicerad:
En sänkt hastighet leder till en minskad tillgänglighet inom länet, till intilliggande län och våra storstadsområden, skriver Stina Höök med flera. Foto Anders Wiklund/TT Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi anser att det istället behövs en upprustning och satsning på det värmländska vägnätet, skriver Stina Höök med flera.

Det svenska vägnätet utgör grundstommen i vårt transportsystem. Nu vill Trafikverket återigen sänka hastigheten på värmländska vägar och självklart är trafiksäkerhet viktigt för oss men vi tror inte att en hastighetssänkning är lösningen. Vi anser att det istället behövs en upprustning och satsning på det värmländska vägnätet – för Värmland behöver säkrare och bättre vägar.

Vi står bakom Trafikverkets nollvision, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är ett viktigt och angeläget arbete men vi anser att en hastighetssänkning på våra viktiga vägar, väg 26 och 63 inte är lösningen, utan det riskerar att istället leda till sämre trafiksäkerhet med farliga omkörningar.

Så skriver du en debattartikel

Det behövs en kraftig ökning av ramarna till både nationella planen och kommande länstransportplaner för att bygga om farliga sträckor och på andra sätt skapa högre trafiksäkerhet. Det bör även satsas på att flytta över mycket mer av den tunga trafikens gods från väg till järnväg och sjöfart.

En sänkt hastighet leder till en minskad tillgänglighet inom länet, till intilliggande län och våra storstadsområden. Det skapar orimligt långa restider för alla de som arbets- och studiependlar. Regionen, kommuner och näringsliv vittnar om betydelsen av inpendling och att en hastighetssänkning på våra viktiga vägar kan leda till svårigheter vad gäller kompetensförsörjning och länets regionala utveckling.

För oss är det viktigt att alla ska kunna bo, jobba och hantera en vardag i hela Värmland. Värmland behöver säkra vägar – inte sänkta hastighetsgränser.

Stina Höök (M)

Erik Evestam (C)

Sebastian Hidén (SiV)

Sara Kihlström (KD)

Marianne Åhman (L)

Ledamöter i regionala utvecklingsnämnden

Artikeltaggar

DebattErik EvestamInfrastrukturKommunikationerMarianne ÅhmanPendlingRegion VärmlandRegionala utvecklingsnämndenSara KihlströmSebastian HidénStina HöökTrafikverketVägar

Läs vidare