Koranen måste kunna kritiseras

Debatt
PUBLICERAD:
Religionsfriheten innebär helt enkelt rätten att kommunicera sina övertygelser och att kritisera andras, skriver Jacob Rudenstrand.
Foto: SEA
Samtidigt som det alltid är bättre att debattera böcker än att bränna dem, kommer ingen att övertygas om en boks helighet om den måste försvaras med våld, skriver Jacob Rudenstrand.

Efter våldsamheterna i Malmö till följd av att en Koran hade bränts är det än viktigare med en diskussion kring religionsdebatt och -kritik. Som kristen kan jag känna igen mig i den sorg som många muslimer upplever när deras heliga bok, Koranen, hånas eller felrepresenteras. I världens mest sekulära land behöver vi därför alla bli bättre på att bemöta invändningar mot vår tro.

Religionsfriheten innebär helt enkelt rätten att kommunicera sina övertygelser och att kritisera andras. Jag instämmer därför med vad Linköpings muslimske kommunalråd Muharrem Demirok (C) skrev på Twitter (29/8): ”Blir du arg när koranen bränns? Bra. Skriv en debattartikel, engagera dig politiskt, plugga ännu hårdare i skolan... låt dig inte provoceras till att göra dumheter. För då vinner provokatören.”

Debattören Mats Tunehag har noterat att trots att judar har attackerats och trakasserats i Malmö i ett flertal år – nu senast genom en antisemitisk ramsa under protesterna mot Koranbränningen – och att en kristen kyrka i staden nyligen vandaliserats, ledde detta inte till några upplopp.

Mot denna bakgrund var det därför välkommet att imamer uppmanat muslimer i Malmö att inte ge efter för provokationerna. Samtidigt som det alltid är bättre att debattera böcker än att bränna dem, kommer ingen att övertygas om en boks helighet om den måste försvaras med våld.

Det finns dock en utmaning som behöver riktas till muslimska ledare i Sverige, särskilt inom sunnigrenen. Många har under längre tid undvikit seriös debatt om Koranen och Muhammeds liv. För en kristen som tar sin tro på allvar är invändningar något att välkomna. Nya testamentet tål att granskas, och så bör också ske. Detta bör även gälla för islams heliga text.

Genom mitt arbete i Svenska Evangeliska Alliansen, där vi dagligen bemöter invändningar mot kristen tro, har vi vid upprepade tillfällen försökt arrangera debatter med muslimska ledare. Något man återkommande har avböjt. Hade de ställt upp hade man i stället kunna visa att islam är öppen för debatt och kritik.

Att muslimska församlingar i Malmö har polisanmält Koranbränningen för hets mot folkgrupp är därför knappast konstruktivt. Om polisen fastslår att brott har begåtts kan även detta bekräfta provokatörernas tes att Koranen har en särställning i Sverige. Detta vore förödande, inte minst för muslimerna själva.

Som Abdurrahman Wahid, ledare för världens största muslimska organisation i Indonesien, Nahdlatul Ulama, har skrivit i boken Abraham’s children (2012): ”Snarare än att genom lagar hindra kritik och debatt – vilket bara uppmuntrar muslimska fundamentalister i sin strävan att införa en andlig tom, hård och monolitisk förståelse av islam över världen – borde västerländska myndigheter istället bestämt försvara yttrandefriheten.”

Här borde man istället ta lärdom av Mormonkyrkan som köpte annonsplats i programbladet till satirmusikalen The book of Mormon med uppmaningen att läsa boken.

Det är därför dags för mainstream-islams ledare att ställa sig till förfogande som samtalsparter.

Jacob Rudenstrand

Biträdande generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.