Håll EU borta från den svenska skogen

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det som man äger, det förvaltar och vårdar man också, skriver Fredrick Federley.
Foto: Centerpartiet
EU ska inte ges mer makt över den svenska skogen. Det ska vara fortsatt svenskt ägande där vi kan arbeta fram hur skogen kan vara en del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle, skriver Fredrick Federley.

I skuggan av coronakrisen blir klimathotet allt större. Trots en kortsiktig nedgång i vissa utsläpp är det smärtsamt tydligt att mycket arbete kommer krävas för att ställa om våra samhällen att vara mer motståndskraftiga och hållbara. För att tackla de miljöproblem vi står inför har EU-kommissionen släppt ett antal strategier. Det är i grunden bra och viktigt eftersom EU utgör ett viktigt samarbete för att få en bättre och effektivare miljöpolitik. Men det finns flera hot och farhågor ur ett svenskt perspektiv. Och det är EU:s ständigt enögda sätt att se på den svenska skogen.

Samarbetet i Europa ska fokusera på frågor som man löser bäst tillsammans och att medlemsländerna har ansvar att besluta om politikområden som de själva bäst bestämmer över. Det är knappast någon nyhet att synen på skogen skiljer sig dramatiskt mellan olika delar av Europa. Det är inte konstigt, då Europas natur skiljer sig åt. I länder som Holland och Frankrike har man huggit ner nästan all skog, medan vi i Sverige har det gröna guldet i nästintill överflöd.

Av Sveriges yta är hela två tredjedelar skog. Det är en enorm resurs som bidrar till jobb på landsbygden och tillväxt i hela landet. Skogen ger också förnybar energi som vi behöver för att möta klimathoten. Därför behöver skogsnäringen få rätt förutsättningar framöver och förvaltas på rätt sätt. Det ska vara ett europeiskt aktivt och hållbart skogsbruk, där varje medlemsstat själv bestämmer över sin skog.

Men i förhandlingar om skogen har detta blivit särskilt tydligt och viljan att respektera varandras olikheter har varit låg. Jag har med andra kollegor arbetat extra hårt för att se till att det nationella ansvaret för skogen respekteras och att Europaparlamentet står upp för synsättet att det både går att bruka skog effektivt och ändå uppnå hållbarhet och skydda biologisk mångfald. Miljöansvar och produktion är något som ska gå hand i hand och därför ska den svenska skogen gå efter devisen frihet under ansvar.

EU ska inte ges mer makt över den svenska skogen. Det ska vara fortsatt svenskt ägande där vi kan arbeta fram hur skogen kan vara en del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en biobaserad samhällsekonomi. Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det som man äger, det förvaltar och vårdar man också. Det ska vara möjligt att utveckla skogsnäringen men samtidigt bevara den biologiska mångfalden.

Vi svenskar i Europaparlamentet kommer behöva samarbeta om det svenska aktiva skogsbruket ska få finnas kvar, då kampen om skogen kommer fortsätta. Skogen är och kommer vara en av Sveriges viktigaste industrigrenar och en av våra starkast lysande stjärnor för att klara av att ställa om till mer förnybart.

Fredrick Federley (C)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.