Replik: Byggföretagen värnar orättfärdigt Rot-avdrag

Debatt
PUBLICERAD:
En variant som är mer rättfärdig, minskar incitamentet för skattefusk, förenklar hanteringen och gynnar fler näringar är att ta bort momsen på arbete och avsevärt sänka arbetsgivaravgiften för anställda inom mindre hantverksföretag, skriver Anders Andersson.
Foto: Martina Holmberg / TT
Även om Rot-avdraget antas vara ett nollsummespel för samhället är subventionen orättfärdig, eftersom den dels endast kommer dem till del som har beskattningsbara inkomster, dels har tillräckligt hög inkomst för att kunna utnyttja hela avdraget, skriver Anders Andersson.

Svar till Catharina Elmsäter-Svärd med flera (NWT 1/9).

I debattartiklarna Återställ Rot-avdraget till 50 procent (27/5) och Återställ Rot-avdraget och höj beloppet (1/9) i NWT, liksom i många av landets övriga dagstidningar, vill Byggföretagen stimulera svensk ekonomi, minska svartjobben och gynna de små och medelstora företagen. Leder Rot-avdraget till detta är det rimligt att fler branscher än byggsektorn får del av statliga skattesubventioner via någon form av skatteväxling.

Rot-avdraget, som egentligen är en statlig subvention till privatpersoner som vill renovera, bygga om eller bygga till sin ägda bostad, kostade 2019 staten 10 miljarder kronor. Då liksom idag ersätts 30 procent av arbetskostnaden. År 2015, när avdraget ersatte 50 procent av arbetskostnaden, kostade avdraget staten 20 miljarder kronor.

Det finns dock ingen undersökning som entydigt visar att eller åtminstone hur mycket skatteinkomsterna ökar beroende på minskat svartarbete, som var ett uttalat syfte med Rot-avdraget när det infördes. Även om Rot-avdraget antas vara ett nollsummespel för samhället är subventionen orättfärdig, eftersom den dels endast kommer dem till del som har beskattningsbara inkomster, dels har tillräckligt hög inkomst för att kunna utnyttja hela avdraget, vilka dessutom ofta får statliga subventioner via ränteavdrag för sina bostadslån.

Även fusk och oegentligheter med Rot-avdrag förekommer, exempelvis läggs materialkostnader på löner liksom att höga kostnader för ett arbete fördelas över höst och vår då avdraget är per kalenderår.

En variant som är mer rättfärdig, minskar incitamentet för skattefusk, förenklar hanteringen och gynnar fler näringar är att ta bort momsen på arbete och avsevärt sänka arbetsgivaravgiften för anställda inom mindre hantverksföretag, förutom inom byggsektorn exempelvis även bil- och cykelverkstäder, restauranger, tapetserare, frisörer, liksom tjänsteföretag inom Rut-sektorn. Principen bör vara att skattereduktionen är kopplad till företaget och inte till kunden.

Statens uteblivna inkomster från de mindre företagens moms och arbetsgivaravgifter kan ersättas av exempelvis högre moms på materiell konsumtion, full moms på mat, sockerskatt, återinförd fastighets-, värn-, arvs-, gåvo- och kapitalskatt, samt höjt basbelopp för att kompensera vissa grupper för kostnadsökningar.

Att Rot-avdraget är så viktigt för svensk ekonomi att takbeloppet bör dubblas till 100 000 kronor per år och person och att bidraget bör höjas till 50 procent och till och med 75 procent under en begränsad tid, som Byggföretagen skriver, är orimligt och sannolikt en stark övervärdering av avdragets liksom branschens betydelse för samhället, i synnerhet när det gäller Rot-arbeten i villaområden.

Byggföretagens opinionsbildning blir trovärdigare om den mindre ensidigt värnar Rot-avdraget och istället mer lobbar för statliga satsningar på infrastrukturprojekt som järnvägar och 2+1-vägar, samt renoveringar av eftersatta förortsområden. Där kan verkligen statliga subventioner göra skillnad för det svenska samhället samtidigt som de mindre och medelstora hantverksföretagen gynnas.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.