Corona till höger och vänster

Signerat | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Demonstrationer mot hårda nedstängningar i St Paul, Minnesota i våras.
Foto: Glen Stubbe/Star Tribune via AP
Finns det någon skillnad mellan höger och vänster i synen på coronapandemin? Det gör det till viss del, men kanske inte som vi föreställer oss. Särskilt inte i Sverige, som även i det här avseendet skiljer ut sig.

I början av coronapandemin, i våras, tyckte jag mig inte se någon större skillnad mellan de som var politiskt till vänster respektive höger i synen på både smittan som på hur den bäst hanteras. De mer panikbenägna som ville stänga ned hela samhället återfanns både till höger och vänster, men så var det även med de som var rätt nöjda med den måttfulla hållning som framfördes av Folkhälsomyndigheten, och som regeringen sedan i allt väsentligt har följt.

Successivt märkte jag dock att när kritiken mot den svenska coronahanteringen växte, så var det fler människor på högerkanten som tillhörde kritikerna än de som befinner sig till vänster. Det kan i och för sig delvis bero på mitt eget selektiva urval av kontakter på sociala medier, men eftersom det ändå avspeglats sig i den allmänna debatten, bortanför min vänlista på Facebook, så anser jag mig kunna säga att coronakritiken numera oftast kommer från höger.

Detta bryter av mot det internationella mönstret. I andra länder, som haft betydligt hårdare restriktioner än vad Sverige har haft, så har kritiken mot dessa typer av undantagstillstånd mestadels kommit från folk till höger om mitten. Där oroar man sig för hur lätt och lättvindigt fri- och rättigheter har urholkats i kampen mot viruset, och över de extrema maktbefogenheter som satts i händerna på statsmakterna. Stundtals har övervakningssamhället varit extremt och oproportionerligt.

Visst har även länder som inte styrs av partier till vänster tillämpat hårda restriktioner, som till exempel Storbritannien eller Förenta Staterna (i det senare landet beror i och för sig granden av restriktioner på vilka delstater det handlar om), men där är det ändå oftast högerlutande debattörer som protesterat och ifrågasatt.

Sverige sticker ut i världen genom vår mer tillåtande politik, där vi tillämpat en mjukare linje byggd på förtroende och att de flesta följer rekommendationer om handtvätt, avstånd och att hålla sig hemma vid minsta sjuksymptom. Det var också en linje som världens smittbekämpningsmyndigheter var rätt eniga om innan pandemin, men med coronan ställdes allt på huvudet och omvärlden började snabbt stänga ned i panik.

Sverige sticker alltså även ut när det gäller kritiken mot den förda coronapolitiken. Även om de flesta svenskar förefaller nöjda så har det kommit kritik mot vår förhållandevis liberala linje, särskilt med anledning av våra höga dödstal relativt våra grannländer (vars orsaker det inte finns plats för att gå in på här). Men den kritiken – där det ofta är underförstått att vi också borde ha stängt ned vårt samhälle – har som sagt mest kommit från höger.

Alltså, i omvärlden är mer borgerligt sinnade människor kritiska mot hårda nedstängningar, medan en hel del – dock långt ifrån alla – borgerliga i Sverige är kritiska mot att vi inte stängt ned. Onekligen lite uppochnedvända världen. Jag har svårt att tolka detta som något annat än att denna svenska "coronahöger" är kritiska mer på grund av att vi råkar ha en rödgrön regering som man rent allmänt brukar vara negativt inställd till. Jag stärks i detta av att den politiska vänstern i det stora hela slutit upp bakom den svenska linjen. Deras meningsfränder i andra länder å andra sidan sluter upp bakom hårda restriktioner.

Var man landar syns mig mer bero på vilken inställning man har till regeringen än till coronan. Självklart finns det undantag, och många skulle nog värja sig mot detta resonemang, och i det enskilda fallet kan det säkert stämma. Men som vidare trend betraktat kan jag inte komma till någon annan slutsats.

Så den något bisarra situationen har uppstått när svensk vänster i bred mening hamnar på samma sida som den amerikanske presidenten Trump i synen på hur öppna samhällena borde vara. Det skulle de förvisso aldrig erkänna, men det är ändå rätt tyst från svenska opinionsbildare om Trump och just coronan. Annars brukar man ju inte försitta något tillfälle att såga "the orange man". Omvänt ser vi många tongivande svenska högerdebattörer förfäkta åsikter som onekligen skulle förvåna deras utländska meningsfränder i andra frågor. Och vi ser utländska högerdebattörer, som annars aldrig ryggar för att kritisera halvsocialistiska Sverige, plötsligt framhålla Sverige som en förebild.

Avslutningsvis måste jag tillägga att detta inte är ett inlägg i debatten om hur lyckad eller misslyckad den svenska coronastrategin har varit. Det finns det anledning att återkomma till.

Henrik L Barvå

Politisk redaktör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.