Sverige ska bidra till fred i världen

Debatt
PUBLICERAD:
Vårt land har lång erfarenhet av fred. Det innebär att vi utifrån de unika förutsättningar vi har ska stå upp för mänskliga rättigheter och bidra till fredliga lösningar på konflikter i vår värld, skriver Per-Inge Lidén.
Foto: Ross D Franklin/AP
Jag tror världen i framtiden mår bra av att några stater är alliansfria och har möjlighet att gå in med dialog i svåra konflikter. För att svenska folket ska få leva i fred under århundraden framöver är det viktigt att bevara denna linje av alliansfrihet, skriver Per-Inge Lidén.

Riksdagen kommer framöver att diskutera och ta ett försvarspolitiskt beslut. Därför är det viktigt att vi för en säkerhetspolitisk debatt i hela samhället. Jag tror Sverige även fortsatt kan ha en viktig roll att spela för att bidra till fred, mänskliga rättigheter och demokrati i världen. Den rollen ska vi ta oss.

Vi har haft fred i Sverige sedan fredsavtalet slöts i Kiel 1814 mellan Sverige och Danmark. Vi avstod områden i Nordtyskland och införlivade Norge. Det är den längsta tid av fred något nu existerande land i världen haft. Det gör att vi har en unik uppgift – att berätta om att man kan göra som i Karlstad 1905 och lösa krigssituationer med fredliga medel.

En grund för detta är vår alliansfrihet som syftar till neutralitet i krig. Jag tror världen i framtiden mår bra av att några stater är alliansfria och har möjlighet att gå in med dialog i svåra konflikter. För att svenska folket ska få leva i fred under århundraden framöver är det viktigt att bevara denna linje av alliansfrihet.

Vi behöver ett militärt försvar med rimliga resurser för att ingen främmande makt ska kunna gå in på vårt territorium. Vi behöver soldater och officerare som är väl tränade, lever med en god värdegrund och har en bra utrustning. Med en son som varit soldat i några år och som nu utbildar sig till officer har jag anat något av såväl materiella brister som den professionalitet som råder inom vår försvarsmakt. Medelstilldelningen måste dock ligga på en rimlig nivå i förhållande till andra samhällsbehov.

Den pandemi vi upplever visar hur sårbart vårt samhälle är. Vi behöver stärka vårt civila försvar så hela samhället rustas för att stå emot allt från cyberattacker till att klara matförsörjning, sjukvård och energiförsörjning i krissituationer. En svensk fredskår som kunde bidra till stabilitet i andra länder vore intressant. Även samhällsplanerare, ingenjörer, och experter inom olika områden skulle kunna utgöra en kontingent som stödjer länder som söker vägar att komma ur en väpnad konflikt.

Folkrätten är viktig för att även mindre stater ska ha rättigheter i vår värld. Här är samarbetet inom Förenta nationerna, EU, OSSE och våra diplomatiska relationer med världens länder där vi ska vara tydliga med mänskliga rättigheter och folkrättens upprätthållande.

Att arbeta konfliktförebyggande är centralt. Vårt bistånd är en viktig del av arbetet för att uppnå fred i världen. Miljöbistånd gör att människor kan bo och leva på den plats där de är en del av, arbetet för mänskliga rättigheter innebär att färre behöver fly och demokratibistånd är med och skapar samhällen där konflikter kan lösas på andra sätt än genom väpnade uppror.

Vi ska fortsätta och utöka vårt engagemang att ställa trupper till FN:s förfogande. När fred behöver övervakas och upprätthållas är det viktigt att även vårt land bidrar med den kunniga och välutbildade militära personal vi förfogar över.

Sverige är en stor exportör av vapen. Denna export bör alltid nagelfaras. Det är viktigt att vapen inte exporteras till diktaturer eller krigförande länder. Förenade Arabemiraten och Saudiarabien är exempel på länder som saknar demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och är i krig i Jemen.

Vårt land har lång erfarenhet av fred. Det innebär att vi utifrån de unika förutsättningar vi har ska stå upp för mänskliga rättigheter och bidra till fredliga lösningar på konflikter i vår värld. Vi har en roll att spela i dagens värld – låt oss ta den.

Per-Inge Lidén

Språkrör, Miljöpartiet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.