Parkerad moskéfråga

Ledare
PUBLICERAD:
P-platser sätter p för planerna?
Foto: Lena Richardson

Kan frågan om bristen på parkeringsplatser bli det som till slut fäller planerna på att det byggs en moské på Rud? Något överraskande kan det faktiskt bli så sedan länsstyrelsen gjort tummen ned och upphävt det bygglov som stadsbyggnadsnämnden beviljade tidigare i somras. Ett arrendeavtal för parkeringsplatser för ett år i taget är inte tillräckligt. Det hävdade också Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna när de röstade nej till bygglovet i stadsbyggnadsnämnden.

Beslutet kan överklagas men det är också möjligt att se till att få mer långsiktiga parkeringsavtal. Problemet är, som nämndens ordförande Erik Nilsson (KD) säger till NWT, att p-platserna är utanför Nobelgymnasiet och att det vore olämpligt att låsa in marken där för andra framtida behov.

Hela platsen på Rud är olämplig. Det är för trångt och moskén ligger för långt från de som kan tänkas besöka den. Sedan kvarstår frågetecknen kring den inriktning som moskén kan få, och hur bygget skall finansieras. Islamiska kulturföreningen har haft kopplingar till mer extrema former av islam. De invändningarna ligger förvisso utanför bygglovet, men de som av ovan nämnda orsaker är tveksamma eller negativa kan i alla fall använda p-platserna som skäl för att stoppa bygget. Man använder de medel man har till förfogande.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.