Bekämpa mobbingen på riktigt

Debatt
PUBLICERAD:
Trygga familjer skapar trygga barn och därför känner vi kristdemokrater till betydelsen av familjen som den minsta gemenskapen, skriver Nike Örbrink.
Foto: KDU
Det måste även bli enklare att relegera de som mobbar. När en elev återkommande behandlar andra illa, måste skolan tydligt markera vem som är offret och vem som är förövaren, skriver Nike Örbrink.

Närmare var femte elev i högstadiet känner sig ensam. En av tio har utsatts för sexuella trakasserier och var fjärde upplever att vuxna inte reagerar när någon far illa i skolan. Friends rapport visar inget annat än ett underkänt betyg till vuxenvärlden. Det är uppenbart att det inte görs tillräckligt.

Nu har skolorna öppnat igen. En tid för återseende som borde vara förknippat med glädje och förväntan hos alla barn och unga. De där första veckorna då man får återse sina vänner, prata om sommaren som varit och se fram emot ytterligare ett år tillsammans. Men sådan är verkligheten för långt ifrån alla. För många är skolstarten en återgång till mobbing, hot och trakasserier. Det är ett fullkomligt underkännande att Friends rapport för tredje gången i rad visar att mobbingen ökar.

Berättelserna om olika fall av mobbning som går att läsa i den senaste rapporten är fruktansvärda. Där framgår det att de vanligaste formerna av trakasserier handlar om etnicitet, kön eller funktionsnedsättning. Det är inte konstigt att så många av våra barn och unga har en klump i magen varje dag.

Den fysiska miljön kan minska mobbingen. Eftersom en stor del av mobbingen är koncentrerad till specifika platser som upplevs otrygga, är det viktigt att skolorna sätter in särskilda insatser. Varje skola har ett ansvar att identifiera dessa platser och sätta in åtgärder som minskar otryggheten.

Obligatoriska kuratorssamtal kan också minska den psykiska ohälsan. Var fjärde elev i årskurs 6-9 upplever att lärare inte ser eller reagerar när någon far illa. Tillgängligheten är helt enkelt för dålig och vuxenvärldens tryggande hand för långt bort. Att införa obligatoriska elevhälsosamtal, på samma sätt som fysiska undersökningar årligen genomförs, skulle minska tröskeln att våga prata om det man utsätts för.

Det måste även bli enklare att relegera de som mobbar. När en elev återkommande behandlar andra illa, måste skolan tydligt markera vem som är offret och vem som är förövaren. Därför är det en moralisk förlust varje gång det är den mobbade som tvingas byta skola, och mobbaren som får stanna. Rektorer och skolledningar måste bli bättre på att hålla rent.

Vi måste också komma ihåg att det till sist är föräldrarnas ansvar. Rektorer och lärare ska i första hand fokusera på undervisning och kan omöjligt ta över föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen. Skolledningen ska ha ansvaret att sätta ramverket för gott och dåligt beteende på skolan, men det är föräldrarnas ansvar att uppfostra sina barn. Trygga familjer skapar trygga barn och därför känner vi kristdemokrater till betydelsen av familjen som den minsta gemenskapen.

Årets rapport är inget annat än ett underkänt betyg till en vuxenvärld som sett på och inte agerat tillräckligt. Ingen ska behöva känna en klump i magen inför skolstarten. Ska vi lyckas vända utvecklingen krävs mer medel och mer engagemang i tid.

Nike Örbrink

Förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.