Hoppa till huvudinnehållet

Nytt förslag till reseavdrag slår väldigt fel

Publicerad:
Detta kan låta sympatiskt, men tyvärr är förslaget dåligt utformat i grunden och slår väldigt fel. Kostnader för att ta sig till arbete kommer att öka med tusentals kronor för många, skriver Charlie Magnusson.
Detta kan låta sympatiskt, men tyvärr är förslaget dåligt utformat i grunden och slår väldigt fel. Kostnader för att ta sig till arbete kommer att öka med tusentals kronor för många, skriver Charlie Magnusson. Foto: MRF

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Särskilt hårt kommer det att slå mot de som bor i glesbygden och personer med sjukdom eller funktionsvariation enligt myndigheten Trafikanalys, skriver Charlie Magnusson.

Mobilitet ska underlättas så långt det bara är möjligt. Att människor reser och förflyttar sig är en ingen lyx, utan en förutsättning för att arbetsmarknaden och vardagslivet ska fungera. Detta har blivit än tydligare i pandemitider då bilen är ett säkert färdmedel där smittspridning förhindras. Bilen är grunden för ett säkert och flexibelt resande i hela landet.

Lagar och regelverk måste utgå ifrån att människors behov av mobilitet ska tillgodoses, inte att försvåra för det. Detta är grunden till varför reseavdraget finns, vilket är ett skatteavdrag för resor till och från arbetet och för tjänsteresor. Avdraget har funnits i olika former i över 100 år och fyller en viktig funktion. Många människor skulle inte få vardagen att gå ihop utan detta.

Nu ligger ett förslag på regeringens bord om att reglerna ska förändras. Tidigare i sommar överlämnade reseavdragskommittén sitt slutbetänkande Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36). Förslagen går i huvudsak ut på att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Istället ska avdraget ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

Så skriver du en debattartikel

Detta kan låta sympatiskt, men tyvärr är förslaget dåligt utformat i grunden och slår väldigt fel. Kostnader för att ta sig till arbete kommer att öka med tusentals kronor för många. Särskilt hårt kommer det att slå mot de som bor i glesbygden och personer med sjukdom eller funktionsvariation enligt myndigheten Trafikanalys som granskat utredningen förslag närmare.

Mellan 250 000 till 300 000 personer i Sverige kommer att fråntas rätten till reseavdrag som en följd av förslaget om att man måste ha minst 30 kilometer till arbetet enkel väg. Hela 40 till 50 procent av arbetsresorna i gles- och landsbygd kommer också att gå miste om möjligheten till reseavdrag. Man föreslår dock en så kallad komplementsregel som är tänkt att kompensera de värst drabbade. Tyvärr är den inte träffsäker då många med störst behov inte skulle uppfylla kraven.

Summan av det hela blir att kostnaderna för att resa till och från jobbet ökar med flera tusen kronor för stora grupper. Det blir på så sätt mindre lönsamt att jobba och arbetsmarknaden krymper. Förslagen till nya regler motverkar alltså reseavdragets grundsyfte.

Det finns heller inget folkligt stöd för att slopa reseavdraget. En Skop-undersökning, gjord på uppdrag av MRF, visar att det finns ett mycket starkt stöd för att behålla dagens reseavdrag. Varannan svensk vill behålla nuvarande regler och 33 procent vill dessutom öka möjligheterna att göra avdrag för bilresor till och från arbetet. De är bara 15 procent som stödjer förslag om minskade reseavdrag för bilresor.

Bilen är en grundförutsättning för mobiliteten i Sverige. Den flexibilitet som personbilen erbjuder går inte att ersätta. Försämrade förutsättningar för bilismen och mobiliteten innebär en sämre fungerande arbetsmarknad och försämrade levnadsvillkor. Regeringen måste tänka om och kasta bort det nya förslaget. Mer resande kommer att behövas i framtiden. Då behöver reseavdraget utvecklas, inte avvecklas.

Charlie Magnusson

Informationschef, Motorbranschens Riksförbund (MRF)

Artikeltaggar

ArbetsmarknadDebattGlesbygdKommunikationerLandsbygdMotorbranschens RiksförbundSkopTrafikanalys