Låt föreningar förmånligt få hyra kommunens tomställda fastigheter

Publicerad:
Gamla vindsurfingstugan på Skutberget. Foto: Peter Sörensen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tomställda fastigheter skapar däremot otrygga miljöer samt ökar risken för kostsamma och återkommande skador, förfall och vandalisering, skriver Peter Sörensen, EvaBritt Johansson och Magnus Johansson.

Gamla Edsvallaskolan, Örsholmens gård, gula villan på Kartberget, gamla vindsurfingstugan på Skutberget samt gröna huset på Kvarnberget är bara några exempel på kommunägda byggnader som stått tomma i flera år. Genom en nylagd motion till kommunfullmäktige vill vi i Karlstadpartiet nu ändra på den saken genom att skapa en möjlighet för föreningar att hyra tomställda byggnader i befintligt skick till förmånliga villkor.

Karlstads kommun har ett stort antal byggnader i sin ägo. Det stora flertalet är byggnader som används i den dagliga verksamheten. Men här finns också ett antal som trots att de är fullt brukbara står tomma utan verksamhet i och utan hyresgäster. Somliga av dem sedan många, många år.

Några exempel på sådana byggnader är Edsvallaskolan, Örsholmens gård, gula villan på Kartberget, gamla vindsurfingstugan samt flera andra gamla stugor och byggnader på Skutberget samt gröna huset (även känd som HajaKaja-stugan) på Kvarnberget. Flera av dem är dessutom utpekade som kulturhistoriskt särskilt värdefulla i kommunens kulturmiljöprogram.

Så skriver du en debattartikel

Att låta byggnader stå tomställda ökar risken för skadegörelse och förfall och genererar inga intäkter. Tvärtom riskerar det att bli kostsamt för kommunen. Och är knappast att beteckna som den goda fastighetsförvaltning som kommunen säger sig vilja eftersträva.

Från Karlstadpartiet har vi själva vid ett antal tillfällen framfört önskemål om att få hyra några av dessa fastigheter, men fått beskedet att de inte är i ”ett uthyrningsbart skick”. I andra fall har kommunen återkommit med förslag på dyra hyresavtal där en stor del av kostnaden utgjorts av ett s k overhead-påslag.

Även om flera av de nämnda byggnaderna förvisso har äldre standard och ett visst underhållsbehov är det vår uppfattning att de med enkla medel skulle kunna göras fullt brukbara, t ex som hemvist för olika typer av föreningsverksamhet i avvaktan på att kommunen kommer till klarhet kring deras långsiktiga användning.

Hus mår bra av att användas. Tomställda fastigheter skapar däremot otrygga miljöer samt ökar risken för kostsamma och återkommande skador, förfall och vandalisering. Att skapa en möjlighet för föreningar att via ett särskilt föreningsavtal nyttja kommunägda byggnader som i dag står tomställda skulle, tror vi, kunna minska dessa risker samt på ett positivt sätt bidra till att stärka föreningslivet samt till att skapa en mer levande, dynamisk och spännande stad och kommun.

Det skulle med stor sannolikhet också minska de kommunala kostnaderna för reparation av skador på grund av bristande underhåll eller skadegörelse. Och därmed också minska overhead-påslaget även på kommunens övriga hyresavtal.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ledamot, kommunfullmäktige

EvaBritt Johansson

Ersättare, kommunfullmäktige

Magnus Johansson

Ersättare, kommunfullmäktige

Artikeltaggar

DebattEdsvallaEva-Britt JohanssonFastigheterKarlstadpartiet LivskvalitetKarlstads kommunKvarnbergetÖrsholmenPeter SörensenSkutberget

Läs vidare