Replik: Miljöpartiet värnar om hästsport och hästnäring

Debatt
PUBLICERAD:
Hästsporten och hästnäringen är viktiga och förtjänar att diskuteras på ett seriöst sätt, skriver Jesper Johansson och Cecilia Boman Lindström.
Foto: NTB Scanpix/TT
Varken Miljöpartiet eller regeringen har ställt sig bakom förslagen i bilagan. Inte heller själva utredningen har ställt sig bakom förslagen i bilagan, skriver Jesper Johansson och Cecilia Boman Lindström.

Svar till Lena Östling och Joachim Gahm (NWT 27/8).

Hästsporten och hästnäringen är viktiga för Sverige, för landsbygden och för människors fritid. Miljöpartiet värnar om detta och arbetar för en positiv utveckling för hästverksamheten.

Därför har Miljöpartiet bland annat föreslagit att en ny hästpolitisk utredning ska göras, med ett helhetsgrepp om sektorn. Den senaste hästpolitiska utredningen är 20 år gammal. Sedan dess har utvecklingen varit mycket positiv – samtidigt som det finns ett antal utmaningar som behöver lyftas. Exempelvis behöver ridskoleverksamheten belysas och ges bättre förutsättningar som är mer likvärdiga jämfört med annan idrottsverksamhet, kopplat till samhällsnytta och jämlikhet

I NWT den 27 augusti påstår kristdemokraterna Lena Östling och Joachim Gahm felaktigt att Miljöpartiet skulle ha en negativ inställning till hästsport och hästnäring. Det som Östling och Gahm beskriver är inte MP-förslag, utan förslag som skissats i en bilaga till en utredning om övergödningsproblemen. Bilagan är skriven av tre forskare.

Varken Miljöpartiet eller regeringen har ställt sig bakom förslagen i bilagan. Inte heller själva utredningen har ställt sig bakom förslagen i bilagan. Däremot konstaterar utredningen att det kan vara värdefullt om Jordbruksverket får i uppdrag att titta vidare på hur också hästsektorn skulle kunna bidra till minskad övergödning.

Hästsporten och hästnäringen är viktiga och förtjänar att diskuteras på ett seriöst sätt – inte med felaktiga påståenden om vad andra partier anser.

Jesper Johansson

Borgvik, språkrör MP Värmland

Cecilia Boman Lindström

Väse, språkrör MP Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.