Stoppa det skadliga blyhagelförbudet

Ledare
PUBLICERAD:
Smältvatten drabbar Sverige.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Det illa utformade förslaget mot bly i ammunition kan på torsdag ta ytterligare ett steg mot att börja gälla på EU-nivå. Avsikten är att skydda sjöfåglar från att få i sig det för dem skadliga ämnet, vilket är rimligt. Men så som förslaget är skrivet blir det i praktiken närmast ett totalförbud i Sverige.

Eftersom det främst är sjöfåglar som skall skyddas mot bly, som kan finnas i exempelvis hagel, är det rimligt att begränsningen bara gäller faktiska våtmarker. Så långt är allt väl – det stämmer överens med det förbud som redan finns i Sverige mot blyhagel vid jakt i våtmark. Liknande regler finns dessutom i 23 andra EU-länder, men ändå tycker EU-kommissionen och EU:s kemikaliemyndighet ECHA att det behövs en så kallad harmonisering av reglerna. Samma sak skall gälla för alla. Men eftersom Europa har vitt skilda naturförhållanden på olika platser bidrar sådana harmoniseringar till harmonins raka motsats.

ECHA:s definition av våtmarker omfattar nämligen inte bara sjöar och åar, utan också kärr och marker som tillfälligt täcks av exempelvis smältvatten på våren. För snö- och sjörika länder som Sverige och Finland skulle det innebära att förbudet mot blyammunition kan täcka nästan hela landytan. Till detta läggs också ECHA:s förslag om att det även skall vara förbjudet att inneha blyammunition i våtmark, vilket kan göra det nästan omöjligt för till exempel jägare att gå förbi sjöar och vattendrag till platser där ammunitionen är tillåten.

Miljöregler för användning av skadliga ämnen som bly behövs, men om de skall vara legitima får de inte slå bredare än vad avsikten kräver – i det här fallet för att skydda sjöfåglar. Trots det kommer förslaget från ECHA att drabba många fler marker än så. Dessutom blir vissa vapen, såsom äldre hagelgevär, i praktiken värdelösa eftersom de inte fungerar med annat än blyammunition.

Det rimliga Sverige kan göra är att driva på mot reglerna som saboterar för vapenägare, men om det hörs ingenting från regeringen. Det allra minsta den borde göra är att uppmärksamma resten av EU på hur orimligt reglerna kommer att slå i Norden. Men istället har regeringen instruerat den svenske representanten i den så kallade Reachkommittén, där omröstningen skall ske på torsdag, att säga ja till förslaget som det ser ut.

Därmed trampar regeringen inte bara över rimlighetens gräns, utan går också emot riksdagens vilja i frågan. Riksdagen har flera gånger de senaste åren röstat emot förslag om totalförbud mot bly i ammunition. Förslaget på EU-nivå skulle i praktiken innebära nästintill ett sådant förbud. Det erkänner också Europaparlamentarikerna Johan Danielsson (S) och Erik Bergkvist (S) i en fråga till EU-kommissionen (10/7), men de lyckas inte ens övertyga sitt eget parti.

I regeringen har Socialdemokraterna nämligen lämnat frågan helt och hållet till Miljöpartiet, som inte tycks vilja bidra till att avgränsa någon påtänkt miljölagstiftning. Även om förslaget stjälper jägare och vapenägare mer än det hjälper sjöfåglar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.