Hoppa till huvudinnehållet

Satsa mer på våra egna helikoptrar

Publicerad:
Helikoptrar kan mycket snabbt fylla vattensäckarna i de små vattendrag som finns i skogarna medan brandflygplan måste fylla sina vattentankar i större sjöar, skriver Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe.
Helikoptrar kan mycket snabbt fylla vattensäckarna i de små vattendrag som finns i skogarna medan brandflygplan måste fylla sina vattentankar i större sjöar, skriver Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe. Foto: Mats Andersson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det finns alltså all anledning att utöka nyttjandet av våra egna svenska helikoptrar för skogsbrandsbekämpning, skriver Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe.

I sommar har vi stått mycket bättre rustade inför skogsbränder än tidigare år eftersom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har upphandlat privata och lokala helikoptrar för att snabbt och effektivt kunna bekämpa bränder från luften. Trots detta har röster hörts om att kalla in förstärkningar från andra länder i stället för att först utnyttja våra svenska resurser till full kapacitet.

MSB:s upphandling omfattar minst tio helikoptrar och en koordineringshelikopter. Under sommarveckorna har MSB:s inhyrda helikoptrar bekämpat bränder i stora delar av landet sida vid sida med räddningstjänsternas resurser. Men kvar på marken finns tillgång till ännu fler svenska helikoptrar redo att delta i släckningsarbete. Helikopterföretagen i Sverige har ett 70-tal helikoptrar med utbildad personal, utrustning och Transportstyrelsens tillstånd att hantera brandbekämpning genom att vattenbomba eldhärjad skog och mark från luften.

I dessa coronatider är det inte alls säkert att utländska resurser är omedelbart tillgängliga varför utökad användning av svenska resurser kan bli helt avgörande för att rädda svensk skog och mark. Vidare är det en lång inställelsetid för exempelvis EU:s resurser om de skulle vara tillgängliga för att sättas in i Sverige.

Så skriver du en debattartikel

MSB skriver att helikoptrarna ställs i beredskap nära de platser i landet där risken för skogsbränder är som störst för att kunna sättas in i ett tidigt skede vilket minskar risken för att de bränder som uppstår växer till omfattande och svårsläckta skogsbränder. Det finns alltså all anledning att utöka nyttjandet av våra egna svenska helikoptrar för skogsbrandsbekämpning.

Brandflygplanen fyller givetvis en funktion men används bara en begränsad tid per år medan helikoptrarna används för olika uppdrag året runt. MSB och andra myndigheter skulle alltså kunna upphandla dem för mängder av andra samhällsviktiga uppdrag. Vidare är inte storleken lika viktig som man kanske kan tro. Helikoptrar kan mycket snabbt fylla vattensäckarna i de små vattendrag som finns i skogarna medan brandflygplan måste fylla sina vattentankar i större sjöar. Mängden vatten per tidsenhet är avgörande för att släcka snabbt. Vidare kräver inte helikoptrarna någon fast infrastruktur för att tankas medan flygplanen måste till en öppen flygplats med tillgängligt bränsle.

Efter sommaren 2018 utreddes Sveriges beredskap att bekämpa skogsbränder. Utredningen rekommenderade att MSB i samverkan med räddningstjänsterna ska se till att det finns avtal för att säkra tillgängligheten av flygande släckningsresurser vid skogsbränder. MSB:s egen slutredovisning av sitt uppdrag från regeringen slår fast att svenska privata helikoptrar var en stor och betydande del av brandbekämpningen.

Både offentliga och privata resurser behövs för att säkra vårt samhälle vid olika former av samhällsstörningar. Därför uppmanar vi politiker och myndigheter att satsa ännu mer på det brandflyg vi redan har, nämligen det civila helikopterflyget.

Marcus Dahlsten

Vd, Transportföretagen

Fredrik Kämpfe

Branschchef, Transportföretagen Flyg

Artikeltaggar

BeredskapDebattEUFlygtrafikFredrik KämpfeHelikopterMarcus DahlstenMSBRäddningstjänstenSkogSkogsbränderTransportföretagenTransportstyrelsen