Replik: Små modulära reaktorer är billigare

Debatt
PUBLICERAD:
SMR tillverkas i en fabrik för att sedan skeppas till anläggningsområdet och sätts där samman till ett kraftverk. Ett flertal små reaktorer arbetar parallellt och övervakas från ett gemensamt kontrollrum, skriver Fredrik Dehlin och Marcus Eriksson.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Med små modulära reaktorer kan du skapa ett flexibelt system för elproduktion, fjärrvärme och för övriga tillämpningar, skriver Fredrik Dehlin och Marcus Eriksson.

Svar till Wolfgang Ranke (NWT 19/8).

Wolfgang Ranke skriver i NWT Debatt att han anser att varken Nyamko Sabuni (L) eller Ulf Kristersson (M) tycks veta vad de pratar om när de lyfter frågan om små modulära reaktorer (SMR). Med tanke på hur pass många faktafel och underligheter det går att finna i Rankes debattartikel är det att kasta sten i glashus.

Mycket riktigt så definieras SMR av det internationella atomenergiorganet IAEA som en avancerad reaktor med elektrisk effekt lägre än 300 MW. Inom denna definition ryms en stor mängd reaktorer, både lättvattenreaktorer baserade på dagens teknik men också avancerade generation IV-reaktorer som kan återvinna det använda kärnbränslet.

Vad Ranke missar i sin analys är att SMR tillverkas i en fabrik för att sedan skeppas till anläggningsområdet och sätts där samman till ett kraftverk. Ett flertal små reaktorer arbetar parallellt och övervakas från ett gemensamt kontrollrum. Med denna lösning kombineras de ekonomiska fördelarna från storskalig elproduktion med effektiviteten från serieproduktion. Ett exempel på detta är amerikanska NuScale som för närvarande genomgår licensieringsprocessen och förväntas ha ett kraftverk i drift 2029. En enskild modul har en eleffekt på 60 MW men upp till tolv moduler kan kombineras i ett kraftverk.

De stora kostnadsbesparingarna med SMR kommer av att byggprocessen kan förkortas väsentligt samt att kapitalinvesteringen minskas. Vid exempelvis byggnationen av Hinkley Point C i Storbritannien har kapitalkostnader och räntekostnader visat sig utgöra en stor del av totalkostnaden.

Byggnationen av små standardiserade moduler leder till två signifikanta besparingar, den första är att räntesatsen minskas då projektet inte är förenat med lika stora ekonomiska risker samtidigt som den totala kapitalinvesteringen blir lägre. Den andra besparingen uppkommer när byggtiden förkortas. I dag kan investerare behöva ligga ute med pengar och göra räntebetalningar i fem till tio år utan att tjäna en krona från såld el, men genom att bygga SMR kan denna tid kortas ner mot två till tre år istället.

Det stämmer inte att SMR inte finns någonstans. Ryssland har två SMR i drift, bl a ett flytande kärnkraftverk som sedan 2019 förser en stad i norra Sibirien med både elektricitet och värme. När Ranke påstår att inga SMR kommit längre än till ritbordet så tycks han ha missat att licensieringsprocessen för tre olika SMR-koncept pågår för fullt i USA. Tidplanen varierar mellan de olika reaktorerna men planerad driftsättning är mellan 2026 och 2029. Således långt tidigare än 2050 som Ranke pratar om.

I ett snabbt förändrande klimat krävs pålitlig, billig och klimatneutral elproduktion, och där har SMR en roll att fylla. Med små modulära reaktorer kan du skapa ett flexibelt system för elproduktion, fjärrvärme och för övriga tillämpningar som avsaltning av havsvatten, vätgasproduktion eller produktion av syntetiska bränslen. Att på förhand avfärda SMR som dyr och att den ligger för långt in i framtiden är att neka oss själva ett möjligt verktyg på vägen mot ett fossilfritt samhälle.

Fredrik Dehlin

Civilingenjör kärnenergiteknik, Sveriges kärntekniska sällskap

Marcus Eriksson

Tekn Dr, ordförande, Sveriges kärntekniska sällskap

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.